​ครม.เห็นชอบขยายเวลาช่วยผู้ประกอบการชายแดนใต้เพิ่ม 3 ปี

by SME Thailand PR News 17 ธค. 2014
Share:


    ขยายเวลามาตรการช่วยผู้ประกอบการชายแดนใต้ถึงปี 60 ทั้งลดภาษี ค่าธรรมเนียม ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ พักชำระหนี้ ลดค่าทางด่วน ราคาสินค้า

    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 57 ออกไปอีก 3 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากกำไรสุทธิ จากเดิม 30% เหลือ 3% ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้นำเงินได้พึงประเมินมาคำนวณในอัตรา 0.1 ของยอดรายได้ และไม่ต้องนำไปคำนวณภาษีปลายปี ลดภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.1% ลดภาษีธุรกิจจากการขายอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.1% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนจำนอง จากเดิม 2% ของราคาประเมินในกรณีการโอน และ 1% ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท กรณีจำนองลดเหลือ 0.01%

    ทั้งนี้ ยังชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจากการก่อการร้าย ระหว่าง 0.3-2% รวมวงเงินปีละ 20 ล้านบาท 3 ปี โดยให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานรับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารพาณิชย์ที่กู้จากธนาคารออมสิน ก่อนไปปล่อยกู้ต่อให้ผู้ประกอบการดอกเบี้ย 1.5% โดยโครงการดังกล่าวออมสินจะมีวงเงินสินเชื่ออยู่ 25,000 ล้านบาท ซึ่งจะให้ธนาคารพาณิชย์กู้เงินในอัตราดอกเบี้ย 0.01% คิดเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ยปีละ 930 ล้านบาท

    ขณะเดียวกันยังเห็นชอบการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีเงินต้นไม่เกิน 200,000 บาท ออกไปอีก 3 ปี 3 เดือน ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60 โดยให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. แทนลูกค้า ธ.ก.ส. ปีละ 330 ล้านบาท

    ด้านร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอมมาตรการที่มอบให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์มีทั้งหมด 77 โครงการ โดยเป็นของกระทรวงคมนาคมถึง 69 โครงการที่สำคัญ เช่น ยกเว้นค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายบางประอิน-บางพลี ของกรมทางหลวง เริ่มวันที่ 26 ธ.ค.57 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 4 ม.ค.58 เวลา 24.00 น. และเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรภาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรภาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะเวลาเช่นเดียวกับของกรมทางหลวง

    ส่วนของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมจัดงานลดราคาสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ทุกแผนก ทั่วประเทศในวันที่ 24-30 ธ.ค.57 รวม 7 วัน โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งห้างค้าปลีกส่ง ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ลดสูงสุด 70%

ที่มา : เดลินิวส์
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020