ยอดธุรกิจเลิกกิจการเพิ่ม 17% รวม 2,081 ราย

by SME Thailand PR News 17 ธค. 2014
Share:    น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผย สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลประจำเดือน พ.ย. 2557 มีจำนวน 4,422 ราย ลดลง 962 ราย คิดเป็น 18% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 5,384 ราย และเพิ่มขึ้น 25 ราย คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับพฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีจำนวน 4,397 ราย

    สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกกิจการทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีจำนวน 2,081 ราย เพิ่มขึ้น 440 ราย คิดเป็น 27% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 1,641 ราย และเพิ่มขึ้น 298 ราย คิดเป็น 17% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีจำนวน 1,783 ราย

              สาเหตุที่มีนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกในเดือน พ.ย.สูงขึ้นผิดปกติ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นผลมาจากกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เข้ามาจดทะเบียนเลิกถึง 500 ราย โดยเชื่อว่ากิจการค้าสลากที่ถูกตั้งจดจัดตั้งขึ้นมาไม่ต้องการส่งงบบัญชีในต้นปีหน้า จึงได้เข้ามาเลิกกิจการ เพราะไม่ได้ทำธุรกิจค้าสลากแล้ว
         
     "แม้ว่าเดือน พ.ย.จะมีการจดทะเบียนเลิกเพิ่มสูงขึ้น แต่หากนำมาเฉลี่ยทั้งปีพบว่าการจดทะเบียนเลิกกิจการต่อเดือนของปี 2557 มีการจดทะเบียนเลิกลดลงจากช่วงปี 2556 ที่มีการเลิกกิจการเฉลี่ยถึงเดือนละ 1,500 ราย และเมื่อลงลึกไปดูประเภทกิจการที่เลิก ก็เป็นค้าสลากส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากการออกมาตรการเข้มในการจดทะเบียนของกิจการค้าสลากตั้งแต่เดือน ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา"

    สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 35,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15,644 ล้านบาท คิดเป็น 77% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 20,266 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 10,461 ล้านบาท คิดเป็น 41% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีจำนวน 25,449 ล้านบาทประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 482 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 391 ราย ภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 128 ราย ธุรกิจจัดนำเที่ยว จำนวน 96 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 86 ราย ตามลำดับ
          
    ทั้งนี้ ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 595,666 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 14.71 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 414,103 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,069 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 180,494 ราย

     ด้านสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) 2557 มีจำนวน 5.61 หมื่นราย ลดลง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันที่ผ่านมา ส่วนการจดทะเบียนเลิกกิจการช่วง 11 เดือน มีจำนวน 1.39 หมื่นราย เพิ่มขึ้น 18% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
          
    แนวโน้มการจดทะเบียนทั้งปี 2557 คาดว่าจะมีธุรกิจเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งประมาณ 6 หมื่นราย ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กรมประเมินไว้ว่าจะมีการจดทะเบียนทั้งปี 6-6.2 หมื่นราย ส่วนปี 2558 ตั้งเป้าหมายที่จะมีธุรกิจมาจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ประมาณ 6 หมื่นราย โดยมีปัจจัยบวก คือ การเมืองมีเสถียรภาพ การกระตุ้นใช้จ่ายของภาครัฐทั้งการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ และการท่องเที่ยว และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจ ส่วนปัจจัยเสี่ยงคือภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021