​ธนาคารเกียรตินาคิน ผนึก เจนเนอราลี่ พัฒนาธุรกิจประกัน

by SME Thailand PR News 21 ธค. 2014
Share:
     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร กับ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจากเจนเนอราลี่เพียงรายเดียวเป็นระยะเวลา 15 ปี  เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ที่มีอยู่เดิม โดยเจนเนอราลี่จะนำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระดับสากลมาช่วยธนาคารพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางประกันชีวิตที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021