​พาณิชย์เอาใจผู้ประกอบการจัดบริการมา 1 ได้ทำ 3 อย่าง

by SME Thailand PR News 23 ธค. 2014
Share:               พาณิชย์!บูรณาการงานบริการ 3 หน่วยงานภายในกระทรวงเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศนแบบครบวงจร อำนวยความสะดวกประชาชนและผู้ประกอบการ มา 1 ได้ถึง 3 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ จุดเดียว (MOC Single Point Service) ตามนโยบายเร่งด่วนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยของรมว.พาณิชย์ ผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน พร้อมขับเคลื่อนสู่AEC

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการเปิดให้บริการ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Single Point Service) ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการบูรณาการการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Single Point Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากกรมฯ ต่างๆ ภายในกระทรวงฯโดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

    ดังนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมการค้าต่างประเทศจึงได้ร่วมกันบูรณาการการให้บริการ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ หรือ MOC Single Point Service โดยได้ร่วมกันแถลงข่าวและเปิดการให้บริการฯในวันนี้ ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ที่เน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการแบบครบวงจร 

    โดยประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มายื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าได้ ณ จุดเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยติดต่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงแห่งเดียว แต่ได้รับการบริการถึง 3 รูปแบบ การให้บริการฯ ดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภายในกระทรวงฯ เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

    ทั้งนี้ การให้บริการ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Single Point Service)ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ รมว.พาณิชย์ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน และขับเคลื่อนสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ ในปี 2558
               
    การให้บริการ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Single Point Service) ในระยะแรกกำหนดเปิดให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 2) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 ทั่วกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 และ3) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศ กำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

               สำหรับการให้บริการฯ ในระยะที่ 2 จะขยายผลการให้บริการฯ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ องค์การคลังสินค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปลายปี 2558
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021