อนุมัติต่างด้าวอีก 47 ราย ทำธุรกิจในไทยเงินลงทุนเกือบ 3 พันล้าน

by SME Thailand PR News 24 ธค. 2014
Share:     นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557   คณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 47  ราย  ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน  23 ราย  ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน  2,922  ล้านบาทและมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 1,110 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

    1.    ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า จำนวน 33 ราย (คิดเป็นร้อยละ 71 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน  2,853 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการและให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน เป็นต้นเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์ เยอรมนี ฮ่องกง อิตาลี ลักเซมเบิร์ก อิสราเอล และสวีเดน

    2.    ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน  9  ราย  (คิดเป็นร้อยละ 19 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 27 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และฮ่องกง

    3.    ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 3 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 30 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าจัดหาตลาดเพื่อการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ และนายหน้าประกันชีวิต  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่นและฮ่องกง

    4.    ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)มีเงินลงทุนจำนวน 3  ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกหุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศเยอรมนี
    
    5.    บริการทางวิศวกรรมจำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท ได้แก่ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานของเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น

    ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2557 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 16 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 52  และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 1,547 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 113  เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2557  มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการด้านการประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 4 ราย  คิดเป็น อัตราร้อยละ 9      และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 1,810 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ 16

    อย่างไรก็ตามในปี 2557 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 432  ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 64,438 ล้านบาทและเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 24 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 6 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 45,500 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 240 เนื่องจากในปี 2557 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการทางการเงินอื่น เช่น บัตรเครดิต ให้สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง


Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021