EXIM BANK ทำ CSR พัฒนางานอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

by SME Thailand PR News 28 ธค. 2014
Share:


.


            นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงานธนาคารเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการ และส่งมอบโครงการพัฒนางานอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี ประกอบด้วย โครงการทดลองปลูกพืชไม่ใช้ดิน ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อฝึกอาชีพ ปรับปรุงโรงเรือนผลิตและเก็บอาหารสัตว์ และปรับปรุงบ้านพักนักเรียนจำนวน 20 หลัง รวมเป็นเงิน 440,000 บาท โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ EXIM BANK โดยมีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020