EXIM BANK ทำ CSR พัฒนางานอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

by SME Thailand PR News 28 ธค. 2014
Share:


.


            นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงานธนาคารเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการ และส่งมอบโครงการพัฒนางานอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี ประกอบด้วย โครงการทดลองปลูกพืชไม่ใช้ดิน ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อฝึกอาชีพ ปรับปรุงโรงเรือนผลิตและเก็บอาหารสัตว์ และปรับปรุงบ้านพักนักเรียนจำนวน 20 หลัง รวมเป็นเงิน 440,000 บาท โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ EXIM BANK โดยมีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021