เร่งตั้งตลาดชายแดนไทย-เมียนมาร์หนุนสินค้าโอท็อป

by SME Thailand PR News 07 มค. 2015
Share:


    เร่งตั้งตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ฝั่งระนอง-เกาะสอง รองรับการค้าขายชายแดนขยายตัว หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีนี้

    นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า หลังจากจังหวัดระนองผลักดันให้มีการเปิดจุดตรวจจุดผ่านแดนไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 4 บริเวณท่าเรือศุลกากรระนอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการข้ามแดนที่มีจำนวนเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดได้ต่อยอดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยจัดตั้งตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้านจ.ระนอง-เกาะสอง ขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าชายแดนของระนองที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกมากหลังจากเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อีกทั้งยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

    ทั้งนี้จังหวัดระนอง มีนโยบายที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากร เพื่อให้สามารถเป็นจุดผ่านแดนของนักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร ที่จะเดินทางไปประเทศเมียนมาร์ (จังหวัดเกาะสอง) กรมศุลกากรได้หารือ กับ กรมธนารักษ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่หลังท่าเทียบเรือให้เป็นจุดผ่านผู้โดยสาร และตลาดชายแดน สินค้า โอท็อป ประเภทของที่ระลึกและสินค้าอุปโภค บริโภค

    ดังนั้นจึงได้ขอการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดระนอง และกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อก่อสร้างสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า เป็นต้น เพื่อพัฒนาเป็นตลาดการค้าชายแดนไทย - เมียนมาร์ สามารถรองรับช่องทางผ่านแดนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ไทย - เมียนมาร์)

    นางนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า นอกจากการผลักดันการสร้างตลาดการค้าชายแดนเพื่อรับการขยายตัวของการค้าชายแดนด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง ภาคเอกชนจังหวัดระนองประกอบด้วยหอการค้าจ.ระนอง,สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ระนอง,สมาคมประมง จ.ระนอง,สมาคมุรกิจการท่องเที่ยว จ.ระนอง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ผลักดันจังหวัดระนอง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองระนอง

    โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพท่าเรือเอนกประสงค์ จังหวัดระนอง เป็นศูนย์กลางทางการค้า สู่อ่าวเบงกอล ด้วยศักยภาพด้านพื้นที่ตั้งของท่าเรือระนอง เหมาะสำหรับการเปิดเส้นทางการเดินเรือ เพื่อเชื่อมโยงการค้าผ่านทางเรือไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเบงกอล แหลมมลายู และสามารถถ่ายลำเรือเพื่อขนส่งต่อเนื่องไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา และยุโรปได้

ที่มา : www.bangkokbiznews.com
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021