​DBD เชิญผู้ประกอบการร่วมอบรมฟรีในหัวข้อ e-filing

by SME Thailand PR News 09 มค. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญเข้าอบรมฟรี    หลักสูตร “การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ธุรกิจบริการ ด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ธุรกิจบริการด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)” เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการให้บริการธุรกิจบริการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงินและบัญชี การลงทุน การตลาด เทคโนโลยี กฎระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ณ ห้องประชุม 30404 ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
    
    ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD) เป็นด้านอื่นๆ 3 ชั่วโมง (เลือกเข้าอบรม 1 รอบเท่านั้น เพราะสามารถแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ครั้งเดียว) สามารถสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมอบรม โดยลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่ www.dbd.go.th 

    และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผ่านทาง www.dbd.go.th เลือกหัวข้ออบรม/สัมมนา ก่อนวันที่สมัครอบรมไว้

   รายละเอีดยเพิ่มเติม คลิก (PDF)
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020