​ซีไอเอ็มบี ไทย ชวนเด็กไทยเปิดบัญชีสร้างนิสัยการออมให้ดอกเบี้ยสูง-ประกันอุบัติเหตุ

by SME Thailand PR News 10 มค. 2015
Share:


    นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ในโอกาสเข้าสู่ศักราชใหม่และใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาติ จึงอยากขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกหลานมาแต่งแต้มอนาคตลูกน้อยให้สดใส เริ่มต้นออมตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “ซีไอเอ็มบี ไทย จูเนียร์ เซฟเวอร์” เงินฝากออมทรัพย์สำหรับผู้เยาว์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมีจุดเด่นที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ และได้รับฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “ซีไอเอ็มบี ไทย จูเนียร์ เซฟเวอร์” เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี ระบุชื่อบัญชีเป็น "(ชื่อบุตร) โดย (ชื่อบิดา หรือชื่อมารดา หรือชื่อผู้ปกครอง (ที่ศาลแต่งตั้ง) หรือชื่อผู้รับบุตรบุญธรรม แล้วแต่กรณี)" 

    สำหรับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “ซีไอเอ็มบี ไทย จูเนียร์ เซฟเวอร์” นั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ (ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์อยู่ที่ 0.50%) และยังสูงขึ้นตามวงเงินฝาก สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 0.625% ต่อปี วงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี และวงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี  

    นอกจากนี้ จะได้รับฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้รับบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี โดยระบุให้บุตรผู้เยาว์ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากนี้ เป็นผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเกิดเหตุหนึ่งวัน หรือสูงสุดถึง 1,000,000 บาทต่อคน (กรณียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 3,000 บาท ณ วันก่อนเกิดเหตุ 1วัน จะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ) ระยะเวลาความคุ้มครอง นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย จูเนียร์ เซฟเวอร์ และตลอดระยะเวลาฝากเงิน กรณีสิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อปิดบัญชี หรือเจ้าของถึงแก่กรรม หรือเมื่อผู้เอาประกันอายุครบ 65ปีบริบูรณ์ (คำนวณตามปีปฏิทิน) หรือเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ หรือสินไหมทดแทนแก่เจ้าของบัญชี หรือทายาทแล้ว 

    ผู้สนใจเปิดบัญชีเพียงนำสำเนาสูติบัตรของบุตร (ถ้ามี) หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 


Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021