ดัชนีเชื่อมั่น SMEs พ.ย. 57 ลดลง 3.9 คาดการณ์ 3 เดือนเพิ่มขึ้น 0.6

by SME Thailand PR News 14 มค. 2015
Share:


    ดัชนีฯ SMEs พ.ย.2557 ลดลงอยู่ที่ 45.7 ขณะที่คาดการณ์ 3 เดือนหน้า เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 58.5 โดยมีธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และร้านอาหาร/ภัตตาคาร เป็นกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด ผลจากระดับราคาน้ำมันสถานการณ์ด้านท่องเที่ยว ค่าครองชีพ การบริโภค การลงทุนภาครัฐ-เอกชน มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศโดยภาพรวม

     รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือนพฤศจิกายน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา พบว่า ดัชนี TSSI SMEs รวมภาคการค้าและบริการลดลงอยู่ที่ 45.7 จากระดับ 49.6 (ลดลง 3.9) ผลจากการลดลงของดัชนีภาคการค้าส่ง ค้าปลีกและภาคบริการ ซึ่งอยู่ที่  47.7  44.1 และ 46.7 จากระดับ 49.0  48.7 และ 51.0 (ลดลง 1.3  4.6 และ 4.3) ตามลำดับ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศในภาพรวมยังคงซึมตัว ผลจากระดับราคาสินค้าเกษตรยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนลดลง ขณะที่การส่งออกมีความผันผวนจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ

    ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนีรวมภาคการค้าและบริการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 58.5 จากระดับ 57.9 (เพิ่มขึ้น 0.6) โดยภาคค้าปลีกและภาคบริการ ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 59.9 และ 57.6 จากระดับ 59.1 และ 56.2 (เพิ่มขึ้น 0.8 และ 1.4) ตามลำดับ ส่วนภาคค้าส่ง ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 57.1 จากระดับ 58.6 (ลดลง 1.5) สำหรับความเชื่อมั่นต่อธุรกิจตนค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 71.5 จากระดับ 68.0 (เพิ่มขึ้น 3.5) ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศ ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 81.0 จาก 83.1 (ลดลง 2.1) อย่างไรก็ดีค่าดัชนีคาดการณ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานคือ 50 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs มีความเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจในช่วง 3 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวดีขึ้น

    โดยมีปัจจัยบวกสำคัญมาจากราคาขายปลีกน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ผลจากระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ SMEs ขณะเดียวกันจะกระตุ้นให้เกิดการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไป สถานการณ์ค่าครองชีพเริ่มปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 107.19 ลดลงจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ 107.32 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวดีขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ และการเร่งรัดโครงการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งจะทำให้มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานและการบริโภค มีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น

    เมื่อพิจารณาดัชนีคาดการณ์รายภาคธุรกิจ พบว่า ภาคค้าปลีก กิจการสถานีบริการน้ำมัน ค่าดัชนีคาดการณ์เพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 65.0 จากระดับ 58.8 (เพิ่มขึ้น 12.1) เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำมันเบนซิล 95 ซึ่งในช่วงปลายเดือน พ.ย. มีราคาอยู่ที่ 40.76 บาทต่อลิตร ลดลง 2.10 บาทต่อลิตร และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ภาคบริการ พบว่า กิจการร้านอาหาร/ภัตตาคาร ดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 61.4 จากระดับ 51.9 (เพิ่มขึ้น 9.5) ผลจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเดือน พ.ย. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 2.44 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเที่ยบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

    ในส่วนผลการสำรวจดัชนีรายภูมิภาคเดือนพฤศจิกายน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 พบว่า ค่าดัชนีปัจจุบันเกือบทุกภูมิภาคปรับตัวลดลง มีเพียงภาคใต้ภูมิภาคเดียวที่ค่าดัชนีเพิ่มขึ้น แต่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น ดังนี้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 63.4 จากระดับ 56.9 (เพิ่มขึ้น 6.5) รองลงมาคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าดัชนีอยู่ที่ 59.3 และ 61.3 จากระดับ 57.6 และ 59.6 (เพิ่มขึ้น 1.7) ขณะที่ภาคใต้และภาคเหนือ ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 51.9 และ 59.9 จากระดับ 54.8 และ 61.8 (ลดลง 2.9 และ 1.9) ตามลำดับ   
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021