กรมพัฒน์นัดรวมพลคนแฟรนไชส์ปั้นเถ้าแก่ใหม่งาน “Franchise Day” 2015

by SME Thailand PR News 15 มค. 2015
Share:
    

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน “Franchise Day” 2015    เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ โดยการนำเสนอธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำ  พร้อมนิทรรศการการส่งเสริมธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร เช่น สมาคมการแฟรนไชส์และไลเซนส์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สถาบันการเงิน  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม  2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์  สนามบินน้ำ

     นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้ให้การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS : Asean Frameworks Agreement on Services) และจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจสาขาบริการการจัดจำหน่ายที่สร้างมูลค่า       ทางเศรษฐกิจ โดยระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการขยายสาขาที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อจำกัด สร้างความ   ได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน และบุคลากรที่จะมาร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ช่วยสร้างธุรกิจรายใหม่ ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

    “ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,200 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ  70,000 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจสปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจท่องเที่ยวฯ สามารถนำระบบแฟรนไชส์มาต่อยอดธุรกิจ โดยใช้เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจได้  และเพื่อเป็น    การรองรับอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นของธุรกิจดังกล่าว ภาครัฐต้องมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการสร้างมาตรฐานให้แก่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้ธุรกิจขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งธุรกิจเองต้องตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อเพิ่มความสามารถใน     การแข่งขัน รวมทั้งผลักดันให้ธุรกิจขยายไปสู่ตลาดกลุ่มอาเซียนหรือกลุ่มอื่นมากขึ้น”     

    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจ       ที่เกี่ยวเนื่อง และหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมงาน Franchise Day 2015 กว่า 160 คูหา สำหรับท่านที่สนใจลงทุนทำธุรกิจสามารถคัดเลือกและตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจ พร้อมข้อเสนอพิเศษจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับความรู้ คำปรึกษาแนะนำกลยุทธ์การตลาดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021