กรมพัฒน์นัดรวมพลคนแฟรนไชส์ปั้นเถ้าแก่ใหม่งาน “Franchise Day” 2015

by SME Thailand PR News 15 มค. 2015
Share:
    

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน “Franchise Day” 2015    เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ โดยการนำเสนอธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำ  พร้อมนิทรรศการการส่งเสริมธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร เช่น สมาคมการแฟรนไชส์และไลเซนส์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สถาบันการเงิน  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม  2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์  สนามบินน้ำ

     นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้ให้การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS : Asean Frameworks Agreement on Services) และจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจสาขาบริการการจัดจำหน่ายที่สร้างมูลค่า       ทางเศรษฐกิจ โดยระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการขยายสาขาที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อจำกัด สร้างความ   ได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน และบุคลากรที่จะมาร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ช่วยสร้างธุรกิจรายใหม่ ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

    “ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,200 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ  70,000 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจสปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจท่องเที่ยวฯ สามารถนำระบบแฟรนไชส์มาต่อยอดธุรกิจ โดยใช้เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจได้  และเพื่อเป็น    การรองรับอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นของธุรกิจดังกล่าว ภาครัฐต้องมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการสร้างมาตรฐานให้แก่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้ธุรกิจขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งธุรกิจเองต้องตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อเพิ่มความสามารถใน     การแข่งขัน รวมทั้งผลักดันให้ธุรกิจขยายไปสู่ตลาดกลุ่มอาเซียนหรือกลุ่มอื่นมากขึ้น”     

    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจ       ที่เกี่ยวเนื่อง และหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมงาน Franchise Day 2015 กว่า 160 คูหา สำหรับท่านที่สนใจลงทุนทำธุรกิจสามารถคัดเลือกและตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจ พร้อมข้อเสนอพิเศษจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับความรู้ คำปรึกษาแนะนำกลยุทธ์การตลาดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020