​กสิกรไทยแต่งตั้งรอง กจ.และผู้บริหาร บลจ.กสิกรไทย

by SME Thailand PR News 17 มค. 2015
Share: 
          คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้งนายจงรัก รัตนเพียร เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท   นางนพวรรณ   เจิมหรรษา เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และ  นายจิรวัฒน์  สุภรณ์ไพบูลย์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ      ทำหน้าที่ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ  รับผิดชอบธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์

    นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้แต่งตั้ง นายวศิน วณิชย์วรนันต์ เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

    ภาพและประวัติ(จากซ้ายไปขวา)

            นายจงรัก รัตนเพียร ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเงินจาก William Paterson University of New Jersey และ หลักสูตร Chartered Financial Analyst CFA Institute  สหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2545 ที่ฝ่ายบริหารเงิน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  รองกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

            นางนพวรรณ เจิมหรรษา ปัจจุบันอายุ 51 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจาก University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา  เริ่มทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ และเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี พ.ศ.2555 ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ

            นายจิรวัฒน์  สุภรณ์ไพบูลย์ ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจจากสถาบันบันฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัท Morgan Stanley Asia Limited เข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี 2556 ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ 

            นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ หลักสูตร Chartered Financial Analyst CFA Institute  สหรัฐเมริกา เริ่มทำงานที่ Peregine Finance & Securities  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส.ซี.เอฟ จำกัด (มหาชน) และเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี 2546 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020