กรมพัฒน์เชิญชวนร่วมอบรม "ก่อร้าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

by SME Thailand PR News 20 มค. 2015
Share:

    
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น และมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเสริมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ตามที่กฎหมายภายใต้การกากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดอบรม เรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เป็นด้านบัญชี 2 ชั่วโมง และด้านอื่นๆ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง

วิธีการสมัครอบรม มี 2 วิธี คือ

(1) กรอกใบสมัครและโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท เข้าบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
(2) กรอกใบสมัครและชาระเงินสด ณ สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สระบุรี และสุรินทร์

    ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครการอบรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโทรสารหมายเลข 0-2547-4512 หรือทาง E-mail: cor.governance@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2547-4511 หรือ 0-2547-4419

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020