​กยศ.จับมือ วว. ปั้นนักธุรกิจใหม่ด้วยงานวิจัย

by SME Thailand PR News 20 มค. 2015
Share:

    กยศ.ร่วมกับ วว. จัดโครงการสร้างผู้ประกอบรุ่นใหม่ฯ รุ่น ที่ 3 เปิดกว้างผู้กู้กยศ.ทั้งหมดเข้าอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จบแล้วหาเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยต่ำให้ด้วย

    ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ?(กยศ.) และนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย?(วว.) ได้แถลงข่าวงาน “คืนความสุขให้คนไทย กยศ.ปั้นนักธุรกิจใหม่ด้วยงานวิจัย" โดย ดร.ฑิตติมา กล่าวว่า กยศ.ร่วมกับ วว.จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เพื่ออบรมและพัฒนาศักยภาพผู้กู้ยืม กยศ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อนุปริญญา หรือปริญาตรี ทุกสาขา ที่มีความฝันจะเป็นนักธุรกิจหรือประกอบอาชีพเสริมรายได้ โดยนำผลงานวิจัยจาก วว.ไปพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ซึ่งโครงการนี้ทำมาแล้ว 2 รุ่น แต่มีข้อจำกัดหลายอย่าง ทำให้ผู้เข้าอบรมไม่สามารถเป็นนักธุรกิจใหม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นในรุ่นที่ 3 จึงแตกต่างจากที่ผ่านมาคือ จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยกู้ กยศ.ทั้งหมดสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และยังมีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อสนับสนุนการดำเนินการธุรกิจภายหลังอบรม และได้รับอัตราดอกเบี้ยในการกู้ที่ต่ำด้วย

    "เมื่อ กยศ.ให้กู้ยืมเงินเรียนแล้ว อยากต่อยอดให้แก่ผู้กู้ด้วยการเพิ่มช่องทางเลือกในอาชีพให้ ด้วยการที่ผู้กู้ยืมไม่จำเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างอย่างเดียว แต่สามารถที่จะเลือกเป็นเถ้าแก่ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีกิจการเป็นของตนเองได้ด้วย เพราะถ้ามีผู้กู้ กยศ. เป็นเจ้าของกิจการจำนวนมากจะสามารถนำเงินมาคืน กยศ.ได้มาก ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนไปให้รุ่นน้องได้กู้มากขึ้นด้วย"ดร.ทิตติมากล่าว

    ด้าน นายยงวุฒิ กล่าวว่า โครงการนี้ตั้งเป้าที่จะรับผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะเข้าอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการลงทุน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง การเรียนรู้เทคโนโลยีตามความสนใจ และจะคัดผู้เข้าอบรมเหลือเพียง 10 คน เพื่ออบรมและฝึกงานกับ วว. 3 สัปดาห์ จากนั้นจะทำแผนการตลาดร่วมกับสำนัดจัดการเทคโนโลยี วว. เพื่อวิเคราะห์การลงทุน วางแผนตลาด กำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแผนธุรกิจต่อสถาบันการเงินต่อไป 

    ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ กยศ. www.studentloan.or.th และส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทางคือ ส่งไปรษณีย์มายังฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ กยศ. เลขที่ 63 อาคาร 2 ชั้น 16 ซอยทวีมิตร ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และ ทางอีเมล์ crm@studentloan.or.th

ที่มา เดลินิวส์
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021