​เปิดแผนกรมพัฒนาธุรกิจปี"58 แก้กฎหมาย-ตั้งสำนักงานใหม่

by SME Thailand PR News 21 มค. 2015
Share:


    "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" เปิดแผนส่งเสริมธุรกิจปี"58 ชง ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายอีก 2 ฉบับ เดินหน้าตั้งสำนักงานหลักประกันธุรกิจช่วยสินเชื่อเอสเอ็มอี

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายอีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่...) พ.ศ. ...และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...)พ.ศ. ...ซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เช่น เรื่องการลงประกาศโฆษณา การประชุมกรรมการ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

    ล่าสุดกรมอยู่ระหว่างจัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนและบริษัทให้เหลือ จากเดิมสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกำหนดให้ 2 คนขึ้นไปจะให้เหลือเพียง 1 คนสามารถจัดตั้งบริษัทได้เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ที่มีการใช้ระบบนี้ และลดปัญหาคนไทยถือหุ้นแทนต่างด้าว (นอมินี) อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาจะต้องวิเคราะห์ว่า หากลดจำนวนหุ้นส่วนเหลือเพียง 1 คน จะมีความแตกต่างจากบุคคลธรรมดาที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างไร 

    นางสาวผ่องพรรณกล่าวถึงความคืบหน้าในการบังคับใช้กฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการค้ำประกันเจ้าหนี้ว่าจะยังคงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จนกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมีข้อเสนอในการปรับแก้ให้ ครม.พิจารณา 

    พร้อมกันนี้ กรมเตรียมจัดตั้งสำนักหลักประกันทางธุรกิจขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่งเป็นระดับกอง พร้อมเสนอขออัตรากำลังคนเพิ่มอีก 100 ตำแหน่ง เพื่อรองรับการผ่านร่าง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มีผู้รับผิดชอบ 2 หน่วยงาน คือ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ หลังจากผ่านร่างแล้วจะเหลือเวลาในการบังคับใช้ประมาณ 1 ปี 

    "กฎหมายนี้ช่วยเอสเอ็มอีกู้เงินจากสถาบันการเงินได้จากเดิม หากจะกู้ต้องมีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และยังคิดดอกเบี้ยสูง ส่งผลต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจก็สูงขึ้น ธุรกิจเอสเอ็มอีที่ตั้งใหม่ไม่มีที่ดิน อาจใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และองค์ความรู้วิธีการ (โนว์ฮาว) มาตีราคาเป็นหลักประกันในการเข้าถึงสินเชื่อก็ได้"

    สำหรับสำนักงานนี้ ทำหน้าที่จดทะเบียนหลักประกัน ประเมินตีราคาสินทรัพย์ โดยจะต้องกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การตีราคามาตรฐาน สาเหตุที่มอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งสำนักงานนี้ เพราะโดยปกติกรมรับจดทะเบียนธุรกิจอยู่แล้ว ในอนาคตอาจแยกไปเป็นองค์กรอิสระได้ 

    ล่าสุดกรมเตรียมเปิดให้บริการระบบส่งงบการเงินออนไลน์ หรือ e-Filing ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในเดือนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

    แหล่งข่าวจากวงการกฎหมายกล่าวว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการจัดตั้งบริษัท ให้เหลือหุ้นส่วนคนเดียว เพื่อแก้ปัญหาคนไทยถือหุ้นแทนบริษัทต่างด้าว (นอมินี) ถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด ขัดต่อกฎหมายแม่บท และต้องแก้ไขในรายละเอียดจำนวนมาก จึงไม่ควรแก้ เพราะในปัจจุบันบุคคลคนเดียวสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ 

    "เปรียบเสมือนว่า การอ้างว่าต้องการลดปัญหาอาชญากรรม จึงขอยกเลิกกฎหมายอาญา ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลย และไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021