กรมการท่องเที่ยวจัดมหกรรมอาหารเมืองไทยครั้งแรก 23-25 ม.ค.นี้

by SME Thailand PR News 23 มค. 2015
Share:


    กรมการท่องเที่ยว  จับมือ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมเชฟประเทศไทย จัดอีเว้นท์อาหารระดับเวิลด์คลาสครั้งแรกในไทย “มหกรรมอาหารเมืองไทย หรือ The 1st Thailand Gourmet Festival 2015”  ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม นี้ ที่ลานพาร์ค    พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
           
    นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนและกีฬา กล่าวว่า จากการส่งเสริมให้มีการจัดงาน “มหกรรมอาหารเมืองไทย หรือ The 1st Thailand Gourmet Festival 2015”  ขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สอดรับกับการเปิดศักราชใหม่ 2558 ซึ่งเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย  เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สร้างความประทับใจในวิถีแห่งความเป็นไทยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง  และเชื่อมั่นว่านอกจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นจากความประทับใจในวิถีแห่งความเป็นไทยแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพของนักท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยต่อหัวที่เพิ่มมากขึ้น
           
    “การที่ร้านอาหาร และโรงแรมทั่วประเทศร่วมใจกันเข้าร่วมแคมเปญสร้างสรรค์เมนูอาหารซิกเนเจอร์ใหม่  ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอาหารทางการท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เนื่องจากรายได้จากอุตสาหกรรมอาหารเป็นรายได้ทางการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนรองมาจากรายได้ด้านที่พัก ดังนั้นหากเราสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับ และเกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวแล้ว เชื่อว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารไทยผ่านทางอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวได้ และจะเป็นการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศได้อย่างแน่นอน”
             
    ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญซึ่งนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค สามารถช่วยฟื้นฟูประเทศและช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค เริ่มมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น  

    ดังนั้น กรมการท่องเที่ยวจึงมีแนวคิดที่ต้องการสร้างมิติใหม่ให้กับประเทศไทยที่เรียกว่าลักษณะของ “กูเม่ร์ทริปส์”(Gourmet Trips) หรือการท่องเที่ยวผสานวัฒนธรรมอาหารระดับเวิลด์คลาส  สำหรับโครงการ มหกรรมอาหารเมืองไทย หรือ “The 1st Thailand Gourmet Festival 2015” มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นมหกรรมการท่องเที่ยวและอาหารแห่งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

    เป็นการเสริมสร้างจุดเด่นและความหลากหลายในการท่องเที่ยวของเมืองไทย และสร้างภาพลักษณ์วัฒนธรรมอาหารไทย ตลอดจนยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยวในกลุ่มธุรกิจอาหาร ให้ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีงานครั้งนี้  ได้รับความความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน มาร่วมกันพัฒนาเชิงบูรณาการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในองค์รวมในเชิงมหภาคทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจอาหาร และการบริการธุรกิจค้าปลีก และที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน                   
           
    “สิ่งหนึ่งที่ดำเนินควบคู่มากับการท่องเที่ยวของไทย คือ การถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมอาหาร  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีส่วนกระตุ้นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวให้มีการตื่นตัวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ด้านอาหารของไทย รวมทั้งจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อทางภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการความร่วมมือให้ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร  

    โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการก็จะได้ตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ด้านการบริการอาหาร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน หรือในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป และคาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง 3 วันคือระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2558 บริเวณลาน พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน จะมีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า  20,000 คน”
           
    ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  เกสรสุวรรณ์  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของการจัดงานมหกรรมอาหารครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ได้มีการเชิญมิชลินสตาร์เชฟ  และมิชลินสตาร์เชฟจากทั่วโลก  เดินทางมาเมืองไทยเพื่อร่วมรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    “อาหารไทยและข้าวไทย”  ให้บุคคลทั่วไป  และนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสร่วมลิ้มลองชิมเมนูจากเชฟระดับโลก       

    และในขณะเดียวกันการจัดงานครั้งนี้  เรายังได้รับความร่วมมือจากโรงแรมต่างๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  พร้อมใจร่วมกันประชาสัมพันธ์ และรังสรรค์เมนูของตนเพื่อร่วมในกิจกรรมนี้ โดยได้มีการจัดแคมเปญร่วมกับโรงแรม  และร้านอาหารไทยทั่วประเทศในเครือข่ายกรมการท่องเที่ยว  เครือข่ายจากสมาคมเชฟ 5 ภูมิภาค ให้ความร่วมมือกันรังสรรค์เมนูซิกเนเจอร์ใหม่   โดยใช้วัตถุดิบไทยเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง  แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่าง 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                                                            

    สำหรับการจัดงานระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคมนี้ ที่ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างเวลา 11.00 น. – 21.30 น. มีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย เช่น การโชว์และแจกชิมการรังสรรค์เมนูอาหารนานาชาติจากวัตถุดิบไทย โดยเชฟไทย มาสเตอร์เชฟ และมิชลินสตาร์เชฟต่างประเทศ มาร่วมกันรังสรรค์เมนูให้ชิมฟรี โชว์พิเศษจากเหล่าเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย และกิจกรรม Live Show การแข่งขันสุดยอด        "เชฟกระทะไทย” การจับจ่ายสินค้าอาหารราคาพิเศษ พร้อมด้วยบูธแสดงสินค้าอาหารจากร้านค้าชั้นนำ และเซเลบริตี้เชฟในเมืองไทย เป็นต้น ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 770 8899 หรือ WWW.Thailandgoumetfestival.com

    ด้าน นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึง โครงการมหกรรมอาหารเมืองไทย หรือ “The 1st Thailand Gourmet Festival 2015” ว่า เป็นอีกเวทีสำคัญที่สถาบันอาหาร มุ่งประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์อาหารไทยโดยส่งเสริมให้เชฟไทย และเชฟต่างชาติ ตลอดจนร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรมที่มีชื่อเสียง หันมาใช้วัตถุดิบไทยในการปรุงอาหาร 

    ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสดีในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับอาหารไทยให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ และรสชาติ ที่สำคัญยังได้รับการพัฒนารูปลักษณ์และวิธีการนำเสนอให้สวยงาม น่าสนใจ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบไทย ตลอดจนสินค้าและบริการ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการผลักดันครัวไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก(Thailand Food Quality to the World)     

    โดยในวันที่ 23 มกราคมนี้ ทางสถาบันอาหาร ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน The ๕ Spirits of Taste Gala Dinner พร้อมเชิญ Master Chef จากต่างประเทศ  และมิชลินสตาร์เชฟจากทั่วโลก ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานรังสรรค์เมนูร่วมกับ 5 สุดยอดเชฟอาหารไทย และเชฟต่างชาติอีก 5 ท่าน ร่วมใจกันใช้วัตถุดิบไทยปรุงอาหาร ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มีทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน และเพื่อเป็นสักขีพยานร่วมกันในการเริ่มต้นกิจกรรม มหกรรมอาหาเมืองไทย  หรือ  The1stThailand Gourmet Festival 2015 อีกด้วย                                                               

                                                                     
    “การจัดงานครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์วัตถุดิบและอาหารแปรรูปของไทยให้เป็นที่รู้จัก ในตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอาหารทั่วโลก อนาคตมั่นใจว่าจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหารเกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจอาหารไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะภาคการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารไทยเกิดความเชื่อมั่นทั้งในเรื่องคุณภาพ และรสชาติยิ่งขึ้น” ผอ.สถาบันอาหาร กล่าว     


Share:

Related Articles

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021