​ชะลอแก้ไขกฎหมายต่างด้าว หวั่น! กระทบลงทุนจากต่างประเทศ

by SME Thailand PR News 23 มค. 2015
Share:

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชะลอแก้ไขกฎหมายต่างด้าว หวั่น! กระทบการลงทุนจากต่างประเทศ และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล พร้อมเตรียมดันธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจประกันภัยออกจากบัญชีสาม เนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน และเพื่อลดความซ้ำซ้อน ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจเร่งเครื่องร้อน! เดินหน้าตรวจสอบนอมินีอย่างต่อเนื่องและจริงจัง หวัง! สร้างธุรกิจสีขาว และสร้างความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนทั้งไทยและเทศรับ AEC ปลายปี 58

            นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำการศึกษาทบทวนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยการทบทวนกฎหมายต่างด้าวฯ ฉบับดังกล่าวกรมฯ ได้คำนึงถึงเป้าหมายหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (2) ลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ (3) อำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน และ (4) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม

               จากผลการศึกษาฯการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวม       กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความเห็นว่า ควรชะลอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างด้าวฉบับดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเมื่อพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ ภาวการณ์ลงทุนของประเทศที่ยังต้องการนักลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ จึงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลต่อการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยังคงดำเนินการทบทวนประเภทธุรกิจในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ อันเป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่ให้มีการทบทวนทุกปี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวมากที่สุด และสอดคล้องกับสภาพการค้าการลงทุนและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

               สำหรับการทบทวนแก้ไขธุรกิจในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติฯ กรมฯ กำลังจะเสนอต่อคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ให้นำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจประกันภัยออกจากบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติฯ ซึ่งเป็นไปตามสรุปผลการศึกษาฯ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลอยู่แล้ว คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้ การนำธุรกิจทั้ง 2 ประเภทออกจากบัญชีสาม เนื่องจากเห็นว่าผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน ลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ และเป็นการส่งเสริมการลงทุนให้มีมากยิ่งขึ้น

               อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากรมฯ จะไม่ได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ แต่กรมฯ ก็จะใช้วิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้การทำธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ลดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น

               นอกจากนี้ กรมฯ ยังคงเดินหน้าในการตรวจสอบตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ และหวังให้ภาคธุรกิจเป็นธุรกิจสีขาวที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ภาคธุรกิจโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายปี 2558 นี้
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020