​สภาอุตฯจับมือภาครัฐหนุน SMEs ลดใช้พลังงานเพิ่มศักยภาพแข่งขัน

by SME Thailand PR News 28 มค. 2015
Share:    นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการจัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ "ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย" ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมว่า ภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากต้นทุนพลังงานถือเป็นต้นทุนหลักที่ราคามีความผันผวนในทิศทางเพิ่มมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการประหยัดพลังงานมากนัก

    โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดบุคลากรที่จะมาดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจหรือแหล่งเงินทุนที่จะใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ขาดความรู้ที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน แต่ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวสามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความพร้อมของผู้ประกอบการได้ การอนุรักษ์พลังงานไม่จำเป็นต้องอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการดำเนินการ ไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินลงทุนสูง ๆ เครื่องจักรใหม่ ๆ ถึงจะประหยัดพลังงานได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องมีเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานประสบความสำเร็จคือความรู้ และความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร

    "จากผลสำเร็จจากการดำเนิน "โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม" ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน และร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงาน จนสามารถลดต้นทุนพลังงานได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ต่อไป" นายวีรศักดิ์กล่าว

    ด้าน นายณรงค์ บัณฑิตกมล ประธานคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 36 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ ด้วยสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ประกอบกับราคาพลังงานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการจำนวนมาก ในการแบกรับภาระต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น หากไม่วางแผนปรับตัว เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวล่วงหน้า

    ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างทั่วถึงแก่บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ลดต้นทุนด้านพลังงานของตนเองได้ จึงสนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนิน "โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม" เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ผ่านการให้บริการของศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ที่กรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ อีก 18 แห่งทั่วประเทศ

    การดำเนินโครงการที่ผ่านมา สามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถลดการใช้พลังงานได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ จัดให้มีวิศวกรประจำศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม, จัดให้มีการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ 18  ครั้ง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมรวมกว่า 2,359 คน, พัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้สำหรับปรับปรุง และควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้ด้วยตนเอง

    ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และรู้ถึงแนวทางที่จะประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้พลังงานด้วยตนเองได้, จัดกิจกรรมส่งเสริม "ประกวดภาพถ่าย OK Saver" เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานจากบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม

    จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี สถาบันพลังงานฯ จึงจัดให้มีการสัมมนาในวันนี้ เพื่อเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจให้กับองค์กรได้ต่อไป


ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021