​เครือข่าย 70 องค์กรรวมตัวตั้งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

by SME Thailand PR News 03 กพ. 2015
Share:


      เครือข่ายกว่า 70 กลุ่ม  ทั้งสมาคม ชมรม  สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการร รวมตัวกันก่อตั้ง "สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย"   หวังเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการไทยและเป็นพลังในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน และหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย สามารถที่จะก่อตั้ง อยู่รอด และเติบโตท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในปัจจุบัน  
 
    นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยว่า “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นหน่วยงานที่รวมตัวกันขึ้นจากเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการช่วยเหลือและส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ ในการเชื่อมโยงในเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ  เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”

    ปัญหาที่เอสเอ็มอีไทยประสบปัญหาในปัจจุบันมี 3 เรื่อง คือเรื่องการเงินหรือแหล่งเงินทุน  สองเรื่องการตลาดหรือการจัดการขาย  สุดท้ายคือเรื่องนวัตกรรมที่ยังขาดอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาในระดับโครงสร้าง  หากเอสเอ็มอีมีการทำการตลาดหรือมีองค์ความรู้ที่แข็งแกร่ง แหล่งเงินทุนจะเข้าเอง  ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจะนำปัญหาเหล่านี้ไปสังเคราะห์และประสานความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

    ปัจจุบันสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยมีสมาชิกภายใต้ 70 องค์กร ไม่ต่ำกว่า 11 ล้านราย อาทิ สมาคมการค้าไทยสมาร์ทเอสเอ็มอี, สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์, สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา, สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ NEC Network, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก, สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand สมาคมภัตตาคารไทย, สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซี่ยน, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ฯลฯ

    “สำหรับบทบาทและภารกิจของสมาพันธ์ฯจากนี้ไป  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นที่พึ่งพาของเอสเอ็มอีไทยได้  รวมทั้งยังเป็นตัวกลางในการสะท้อนปัญหาของเหล่าผู้ประกอบการผ่านไปยังภาครัฐ โดยจะขยายการรวมตัวของสมาชิกเอสเอ็มอีให้มากยิ่งขึ้น มีการจัดแบ่งประเภทของเอสเอ็มอีเพื่อหาความต้องการร่วมในการที่จะหาปัจจัยบวกในการส่งเสริมเอสเอ็มอีในประเภทนั้นๆต่อไป” คุณสนธิรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย   
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021