​เครือข่าย 70 องค์กรรวมตัวตั้งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

by SME Thailand PR News 03 กพ. 2015
Share:


      เครือข่ายกว่า 70 กลุ่ม  ทั้งสมาคม ชมรม  สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการร รวมตัวกันก่อตั้ง "สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย"   หวังเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการไทยและเป็นพลังในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน และหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย สามารถที่จะก่อตั้ง อยู่รอด และเติบโตท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในปัจจุบัน  
 
    นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยว่า “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นหน่วยงานที่รวมตัวกันขึ้นจากเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการช่วยเหลือและส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ ในการเชื่อมโยงในเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ  เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”

    ปัญหาที่เอสเอ็มอีไทยประสบปัญหาในปัจจุบันมี 3 เรื่อง คือเรื่องการเงินหรือแหล่งเงินทุน  สองเรื่องการตลาดหรือการจัดการขาย  สุดท้ายคือเรื่องนวัตกรรมที่ยังขาดอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาในระดับโครงสร้าง  หากเอสเอ็มอีมีการทำการตลาดหรือมีองค์ความรู้ที่แข็งแกร่ง แหล่งเงินทุนจะเข้าเอง  ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจะนำปัญหาเหล่านี้ไปสังเคราะห์และประสานความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

    ปัจจุบันสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยมีสมาชิกภายใต้ 70 องค์กร ไม่ต่ำกว่า 11 ล้านราย อาทิ สมาคมการค้าไทยสมาร์ทเอสเอ็มอี, สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์, สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา, สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ NEC Network, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก, สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand สมาคมภัตตาคารไทย, สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซี่ยน, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ฯลฯ

    “สำหรับบทบาทและภารกิจของสมาพันธ์ฯจากนี้ไป  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นที่พึ่งพาของเอสเอ็มอีไทยได้  รวมทั้งยังเป็นตัวกลางในการสะท้อนปัญหาของเหล่าผู้ประกอบการผ่านไปยังภาครัฐ โดยจะขยายการรวมตัวของสมาชิกเอสเอ็มอีให้มากยิ่งขึ้น มีการจัดแบ่งประเภทของเอสเอ็มอีเพื่อหาความต้องการร่วมในการที่จะหาปัจจัยบวกในการส่งเสริมเอสเอ็มอีในประเภทนั้นๆต่อไป” คุณสนธิรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย   
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020