​ไทย-ลาวร่วมหารือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

by SME Thailand PR News 03 กพ. 2015
Share:


    พาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีหารือการค้าระดับทวิภาคีระดับรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางการขยายความร่วมมือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน

    พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเป็นประธานร่วมกับนางเข็มมะนี พลเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 6 โดยมีผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม

    ทั้งสองฝ่ายจะหารือเรื่องการตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าให้เพิ่มขึ้น ในปี 2560 โดยจะหารือแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงแนวทางในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

     เช่น การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร ณ จุดเดียว การจัดงานแสดงสินค้า การเปิดด่านเพิ่มเติมการขยายเวลาและเพิ่มวันของการเปิด-ปิดด่านชายแดน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงตามแนวชายแดน การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือของภาคเอกชน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน

    นอกจากนี้ คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน ไทย-สปป.ลาว ปี 2558 – 2560 ตามที่ฝ่ายไทยเสนอ เพื่อนำผลการประชุมไปสู่การปฏิบัติต่อไป

     ปี 2557 การค้าระหว่างไทย-ลาว มีมูลค่ารวม 5,443.11 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6.34 โดยไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของลาว การส่งออกของไทยไปลาว มูลค่า 4,032.55 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 1,410.56 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย 

    เช่น น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เชื้อเพลิงอื่นๆ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ เป็นต้น ในช่วง 2 ปีหลัง (2556-2557) การลงทุนของไทยในลาว อยู่ในลำดับที่ 2 รองจากจีน มีมูลค่าการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2531-2557 มูลค่า 4,456 ล้านเหรียญสหรัฐ 
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021