​กรมพัฒน์จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการศึกษาเส้นทางการค้า R3A

by SME Thailand PR News 04 กพ. 2015
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่สนใจดูเส้นทางการค้าการลงทุน R3A เผยกำลังได้รับความนิยมอย่างด้านการค้า ท่องเที่ยว โลจิสติกส์

วัตถุประสงค์

    เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ การศึกษาระบบโลจิสติกส์ และเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมโยงและเป็นศูนย์กระจายสินค้า สู่อาเซียน + 6 โดยเส้นทาง R3A เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงอาเซียนหมายเลข 3 (AH3) ปัจจุบันเส้นทาง R3A  (ไทย-ลาว-จีน) ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งทางด้านโลจิสติกส์ การค้า และการท่องเที่ยว มีมูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม

     1. ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค จากการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ การขนส่งทางถนน และด้านการส่งเสริมธุรกิจณ จังหวัดเชียงราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน

    2. นำคณะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไปศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ตลอดจนโอกาสในการขยายตัวของการค้าข้ามแดนตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้าที่เชื่อมต่อไปยังประตูการค้าของภูมิภาคเส้นทาง R3A: เชียงราย เชียงของ/ห้วยทราย-หลวงน ้าทา-บ่อเต็น/บ่อหาน-เชียงรุ้ง-คุนหมิง

    การเดินทาง ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 - เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

    ค่าใช้จ่าย ท่านละ 19,000 บาท

    หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
    
** กรมขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครล่วงหน้า หากมีผู้สมัครครบตามจ านวนที่กำหนด **

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 02-5475955 หรือทางอีเมล์ logisticsdbd@gmail.com

    ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.dbd.go.th หัวข้อ อบรม/สัมมนา
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020