​กรมพัฒน์จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการศึกษาเส้นทางการค้า R3A

by SME Thailand PR News 04 กพ. 2015
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่สนใจดูเส้นทางการค้าการลงทุน R3A เผยกำลังได้รับความนิยมอย่างด้านการค้า ท่องเที่ยว โลจิสติกส์

วัตถุประสงค์

    เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ การศึกษาระบบโลจิสติกส์ และเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมโยงและเป็นศูนย์กระจายสินค้า สู่อาเซียน + 6 โดยเส้นทาง R3A เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงอาเซียนหมายเลข 3 (AH3) ปัจจุบันเส้นทาง R3A  (ไทย-ลาว-จีน) ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งทางด้านโลจิสติกส์ การค้า และการท่องเที่ยว มีมูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม

     1. ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค จากการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ การขนส่งทางถนน และด้านการส่งเสริมธุรกิจณ จังหวัดเชียงราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน

    2. นำคณะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไปศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ตลอดจนโอกาสในการขยายตัวของการค้าข้ามแดนตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้าที่เชื่อมต่อไปยังประตูการค้าของภูมิภาคเส้นทาง R3A: เชียงราย เชียงของ/ห้วยทราย-หลวงน ้าทา-บ่อเต็น/บ่อหาน-เชียงรุ้ง-คุนหมิง

    การเดินทาง ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 - เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

    ค่าใช้จ่าย ท่านละ 19,000 บาท

    หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
    
** กรมขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครล่วงหน้า หากมีผู้สมัครครบตามจ านวนที่กำหนด **

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 02-5475955 หรือทางอีเมล์ logisticsdbd@gmail.com

    ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.dbd.go.th หัวข้อ อบรม/สัมมนา
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021