สค.วางแผนพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

by SME Thailand PR News 09 กพ. 2015
Share:


    นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) เปิดเผยว่า กรมได้วางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับโจทย์ของภาวะการค้าโลกที่แนวโน้มโครงสร้างประชากรของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ การผลิตของผู้ประกอบการไทยก็มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง จึงเป็นที่มาของโครงการเจาะตลาดผู้สูงอายุในปี 2557 และกำหนดเป็นแผนต่อเนื่องระยะ 3-5 ปี (2557-2561)

    ทั้งนี้กรมจึงได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ สำหรับองค์กรชั้นนำที่ส่งเสริมแนวคิดในการสนับสนุนและสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม จากผลงานของ “โครงการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ” ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทไม่ใช่อาหารการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุธรรมชาติ “Thailand Green Design Awards 2015” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    นางนันทวัลย์กล่าวว่า ประเทศพัฒนาแล้วต่างคำนึงถึงการพัฒนาสินค้าและระบบต่างๆ เพื่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นปี 2558 นี้กรมจึงทำแผนจัด 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาสินค้าจากตลาดเป้าหมาย, การจัดทำฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ โดยกรมจัดทำเว็บไซต์สำหรับโครงการตลาดสินค้าผู้สูงอายุโดยเฉพาะ,จัดคณะเจรจาการค้าเดินทางไปเจรจาการค้าในตลาดเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านนิทรรศการในงานแสดงสินค้าที่กรมจัดขึ้น

ที่มา แนวหน้า
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021