​กรมพัฒน์ฯ สนธิกำลัง 3 ฝ่ายสร้างภูมิคุ้มกัน SMEs ไทย

by SME Thailand PR News 11 กพ. 2015
Share:

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างภูมิคุ้มกัน SMEs ไทย สนธิกำลัง 3 ฝ่ายรัฐ ธุรกิจ และการศึกษาผุดหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ หวังใช้ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศระยะยาวเตรียม!แผนเดินหน้าผลักดันธุรกิจรายย่อยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพร้อมแข่งขันในตลาดการค้าการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง AECรองรับผู้บริโภค 600 ล้านคน

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนา “ผู้ประกอบการมืออาชีพในยุคAEC” เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (SMEs) มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมฯ จึงได้สนธิกำลัง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบธุรกิจSMEs ไทยอย่างครบวงจร ทั้งด้านมาตรฐานทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดรวมทั้ง การยกระดับผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจ SMEsของไทยเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตในระยะยาว

    พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้มีการเตรียมจัดทำแผนผลักดันธุรกิจ SMEsไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ภาคธุรกิจสำหรับการแข่งขันในตลาดการค้าการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง AEC ที่จะรวมเป็นตลาดเดียวในปลายปี 2558 รองรับผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนกว่า 600 ล้านคน ซึ่งหากผู้ประกอบการ SMEs ของไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีในทุกๆ ด้านรองรับตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ผู้ประกอบธุรกิจของไทยย่อมได้เปรียบทางการแข่งขันและมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียน.

    ทั้งนี้ หลักสูตรสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs (DBD-SPE) ) เป็นการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ในระดับประเทศและพร้อมรองรับตลาด AEC เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามหลัก Balance Score Cardมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ Business Canvas และมีความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจโดยหลักสูตรจะเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อเพิ่มทักษะวิธีคิดการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ การค้นหาโอกาสทางการตลาด และสร้างแนวโน้มของตลาด ผ่านการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสบการณ์ รวมทั้งการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020