​สัมมนาฟรี ถอดรหัส Mega Trends 2020 โอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต

by SME Thailand PR News 11 กพ. 2015
Share:


    สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจึงกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ถอดรหัส Mega Trends 2020 : โอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

    ปัจจุบันผู้ประกอบการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลง ทำให้มีการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระแสดิจิตอลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกฎกติกาทางการค้าต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการต้องรับรู้และเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยการลดข้อจำกัดอันเป็นอุปสรรค พร้อมกับสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปี 2020

    ดังนั้น สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจึงกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ถอดรหัส Mega Trends 2020 : โอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

     วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกกว่า 2,200 ครั้งใน 50 ประเทศ มีประสบการณ์ในฐานะผู้ผลิตและพิธีกรรายการโทรทัศน์รายการวิทยุที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมีผลงานแสดงความคิดเห็นและเป็นคอลัมนิสต์ประจำสื่อต่างๆมีงานเขียนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย รวมทั้งท่านได้เขียนหนังสือในหลากหลายสาขาทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา ทั้งหมดราว 150 เล่ม

    ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513 1904, 02-511 5501หรือE-mail: niramonp@ditp.go.th ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2558 รับจำนวน 100 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  พิเศษ!!! สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ E-Book  และเป็นสมาชิกเพื่อรับ E-Newsletter จากศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ditp.go.th/ ในหัวข้อ ฝึกอบรม-สัมมนา
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021