​สศอ.เร่งวาง 5 มาตรการรับมือต้องการแรงงาน 3 ล้านคนปี 60

by SME Thailand PR News 20 กพ. 2015
Share:

    
    สศอ.เผยตั้งปี 58-60 ไทยยังต้องการแรงงานมากกว่าง 3 ล้านคน ตั้งอุตฯยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม เร่งประสานหน่วยงานวาง 2 มาตรการรับมือในระยะสั้น พร้อม 3 มาตรการในระยะยาว

    นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (58-60) พบว่าภาคอุตสาหกรรมไทยยังต้องการแรงงานมากถึง 3.268 ล้านคน โดยเฉพาะใน 5 อุตสาหกรรมหลักที่มีการจ้างงานสูง ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ที่คาดว่าต้องการแรงงาน 4.3 แสนคน, อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4.7 แสนคน, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.31 ล้านคน อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1.73 แสนคน และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 8.85 แสนคน

    ทั้งนี้ที่ผ่านมา 4-5 ปี ไทยประสบปัญหาตลาดแรงงานตึงตัวมาโดยตลอด เห็นได้จากอัตราการว่างงานทั้งประเทศไม่เกิน 1% หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6-0.7% ภายใต้เศรษฐกิจขยายตัวที่เฉลี่ยปีละ 3-4% และหากในปี 59-60 ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบเศรษฐกิจ เชื่อว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีกว่าปี 58 นี้แน่นอน รวมทั้งพบว่ายอดคำขอส่งเสริมการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่เพิ่มขึ้นได้ทำให้ภาคการผลิตต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นต้องวางแผนด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

    นายอุดม กล่าวว่า ในระยะสั้น สศอ.จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำใน 2 มาตรการ คือ เร่งฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ก่อนหรือแรงงานที่กำลังจะเข้าสู่การทำงานให้มีความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม  รวมทั้งเร่งสนับสนุนโรงงานให้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา เช่น ส่งเสริมให้นักวิจัยของภาครัฐไปถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน

    ส่วนในระยะปานกลาง-ระยะยาว ได้เสนอใน 3 มาตรการ คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถของแรงงานทั้งทางตรง โดยการอบรมเพิ่มทักษะและการศึกษา และทางอ้อมโดยการใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  รวมทั้งสนับสนุนให้มีการลงทุน ใน 3 ด้าน คือ ลงทุนในเครื่องจักร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และลงทุนพัฒนาแรงงาน และสุดท้ายคือควรมีการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจน
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020