​กรมพัฒน์รวมพลังเอกชนสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจไทยลุย AEC

by SME Thailand PR News 24 กพ. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  รวมพลังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคการศึกษาเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคธุรกิจไทย ผุดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า หวังผลักดันเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน      ในระยะยาว  พร้อมต่อสู้ในตลาด AEC ที่มีผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคน

    นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนา “AEC Highlight 2015” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า เมื่อวันจันทร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2558       ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า สมาคมการค้าเป็นสถาบันตัวแทนภาคธุรกิจและเป็นศูนย์รวมผู้ประกอบธุรกิจ ครอบคลุมครบทุกภาคเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิต  การค้า  และการบริการ

     ดังนั้นสมาคมการค้าจึงเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  กรมฯ จึงร่วมกับภาครัฐภาคธุรกิจ  และภาคการศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สมาคมการค้าไทยอย่างครบวงจร พร้อมยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล อันจะส่งเสริมและผลักดันพัฒนาธุรกิจรายสาขาที่สมาคมการค้าเป็นตัวแทนให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับประเทศ

    “โครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า เป็นการพัฒนาสมาคมการค้าให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและพร้อมก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากลอย่างตลาด AEC ได้อย่างสง่างาม ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามหลักวิชาการ    โดยมีกิจกรรมหลักๆ  คือ 1) การพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า  2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสมาคมการค้า  3)การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

    ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสมาคมการค้า  เพิ่มทักษะการบริหารแบบมืออาชีพ  และสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งศึกษาดูงานสมาคมการค้าต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาแล้ว ซึ่งหากสมาคมและสมาชิกมีความพร้อมในการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จะได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ด้วย”
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020