​คนไทยหนี้ครัวเรือนท่วม หนี้บัตรเครดิตพุ่ง

by SME Thailand PR News 24 กพ. 2015
Share:


    นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 ปี 57 และภาพรวมของปี 57 ว่า ภาพรวมหนี้สินครัวเรือนคาดว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี 57 มูลค่าหนี้ต่อครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มในอัตราที่ชะลอตัวโดยเทียบสัดส่วนหนี้สินต่อจีดีพีอยู่ที่ 85% ต่อจีดีพี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 57 ที่มีสัดส่วน 84.2% ต่อจีดีพี หรือมีมูลค่า 10.2 ล้านล้านบาท แต่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าหนี้ดังกล่าว ไม่น่ากังวลมาก เพราะเป็นการเพิ่มในอัตราที่ชะลดตัว หลังจากสิ้นสุดมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก และความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับรายได้ การมีงานทำในอนาคต และภาระหนี้สินที่ต้องชำระคืนเริ่มลดลง

    ยอดสินเชื่อภายใต้การกำกับผิดชำระหนี้เกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 30.4% คิดเป็นมูลค่า14,238 ล้านบาท ส่วนยอดคงค้างชำระบัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 25.3% คิดเป็นมูลค่า 8,316 ล้านบาท  

    รองเลขาฯสศช.กล่าวว่าต้องเฝ้าระวังยอดการผิดชำระหนี้ของกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย เช่น กลุ่มเกษตรกร และคนงานทั่วไป เพราะกลุ่มนี้มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงถึง 85-89% หากคนกลุ่มนี้ใช้หนี้คืนแม้เพียง 17-18% ของรายได้ทั้งหมด ก็ยังส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน พร้อมทั้งมีโอกาสผิดชำระหนี้เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อพิจารณาตัวเลขการผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือน ในไตรมาสที่ 4 ปี 57 พบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 30.4% คิดเป็นมูลค่า 14,238 ล้านบาท ส่วนยอดค้างจ่ายหนี้บัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 25.3% คิดเป็นมูลค่า 8,316 ล้านบาท

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020