​กรมโรงงานฯ เตรียมปั้น 4 จังหวัดสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

by SME Thailand PR News 25 กพ. 2015
Share:


     กรมโรงงานอุตสาหกรรม วางแผนปี 58 เตรียมปั้นแหล่งอุตฯ 4 จังหวัด ปทุมธานี ชลบุรี อยุธยา และ สระบุรี สู่ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  หวังมุ่งแสวงหาผลกำไรกับแนวความคิดเชิงนิเวศ ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

    ดร. พสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2555 

    โดยโครงการหนึ่งที่สำคัญในปี 2558 นี้ คือ การพัฒนาพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม 4 แห่ง ภายใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

    โดยสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประชาชนในเขตโดยรอบพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

     ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เช่น เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เกิดความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาและการจัดการเรื่องร้องเรียน ทำให้อัตราการร้องเรียนลดลง และดัชนีชี้วัดด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมบางรายการดีขึ้น อีกทั้งส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ที่สอดรับกับการประกอบกิจการโรงงานในอนาคต ซึ่งจะสร้างให้เกิดรายได้ในชุมชน และชุมชนเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น

    ด้วยความมุ่งมั่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการผลักดันเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเบื้องต้นในปี 2561 จะพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ได้ 10 แห่ง ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ตามกำหนด ใน  5 มิติ ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ดร. พสุ  กล่าวสรุป

    สำหรับผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564   หรือ www.diw.go.th


Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021