​กรมโรงงานฯ เตรียมปั้น 4 จังหวัดสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

by SME Thailand PR News 25 กพ. 2015
Share:


     กรมโรงงานอุตสาหกรรม วางแผนปี 58 เตรียมปั้นแหล่งอุตฯ 4 จังหวัด ปทุมธานี ชลบุรี อยุธยา และ สระบุรี สู่ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  หวังมุ่งแสวงหาผลกำไรกับแนวความคิดเชิงนิเวศ ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

    ดร. พสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2555 

    โดยโครงการหนึ่งที่สำคัญในปี 2558 นี้ คือ การพัฒนาพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม 4 แห่ง ภายใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

    โดยสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประชาชนในเขตโดยรอบพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

     ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เช่น เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เกิดความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาและการจัดการเรื่องร้องเรียน ทำให้อัตราการร้องเรียนลดลง และดัชนีชี้วัดด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมบางรายการดีขึ้น อีกทั้งส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ที่สอดรับกับการประกอบกิจการโรงงานในอนาคต ซึ่งจะสร้างให้เกิดรายได้ในชุมชน และชุมชนเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น

    ด้วยความมุ่งมั่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการผลักดันเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเบื้องต้นในปี 2561 จะพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ได้ 10 แห่ง ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ตามกำหนด ใน  5 มิติ ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ดร. พสุ  กล่าวสรุป

    สำหรับผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564   หรือ www.diw.go.th


Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021