​กรมทรัพย์สินทางปัญญางัด 3 มาตรการป้องกันถูกละเมิด

by smethailandclub 01 มีค. 2015
Share:


    กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้า 3 มาตรการหลักแก้ปัญหาการละเมิด ทั้งสร้างความเข้าใจ รณรงค์สร้างจิตสำหนึก และประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องกวาดล้างผู้ละเมิด

    นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ตระหนักดีว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ ผู้ประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการใน 3 มาตรการหลัก ควบคู่กัน คือ การสร้างความเข้าใจในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดปริมาณการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

    สำหรับการเสริมสร้างความรู้ในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา กรมได้ดำเนินภารกิจทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ เช่น การสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลในแวดวงการศึกษา การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง”ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน" ให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ

    ด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้วางรากฐานให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่เข้าไปมีส่วนในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างค่านิยมในการใช้สินค้าที่เป็นของแท้มากขึ้น แม้ว่าวิธีการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลากว่าจะเห็นผลแต่เป็นการเกราะป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้นทาง 

    ประการสุดท้าย คือ การประสานการป้องปรามการละเมิด แม้ว่ากรมไม่มีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำผิด แต่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและบูรณการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปี พ.ศ. 2557 มี ผลการจับกุมรวม 1,617 คดี ยึดของกลางได้ 358,461 ชิ้น

    นอกจากนี้ กรมยังได้มีความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 สหรัฐอเมริกาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของสหรัฐ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ จำนวน 2 คน มาปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย (ศูนย์ NICE) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านการป้องปราม รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาระบบงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

    ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานร่วมกันผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ มีความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานป้องปรามของไทยและได้ส่งหนังสือมาแสดงความ ชื่นชมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของไทยว่ามีความเป็นมืออาชีพและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

    
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021