​กสอ. ดันนโยบายดิจิทัล 5 ด้าน พา SMEs ไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

by SME Thailand PR News 27 กพ. 2015
Share:


    กสอ. เปิดเวทีระดมสมองขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจับมือกูรู SMEs กูรูดิจิทัล เฟ้นหากลยุทธ์เพื่อผู้ประกอบการไทยใช้ไอที ส่งเสริมธุรกิจ

    นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า บทบาทของกรมฯ คือทำอย่างไรที่จะเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการได้ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยกรมฯได้มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อเอสเอ็มอี ภายใต้แนวคิดดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs)  ผ่านกิจกรรม 5 ด้านหลัก ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital Entrepreneurs) อาทิ กลุ่มผู้เขียนแอพพลิเคชั่น และเกมส์ต่างๆ บนสมาร์ทโฟน หรือ กลุ่มผู้ทำแอนิเมชั่นหรือกราฟฟิกดีไซน์ (Animation/ Graphic Design) ต่างๆ   

    2. เอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligence  SMEs) อาทิ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) ที่ใช้ในการบริหารด้าน   ต่าง ๆ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือการสต็อกสินค้า  และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT) 

    3. การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโอทอป (Digital OTOP) ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป ที่มีศักยภาพสามารถทำการการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์  

    4. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล (Digital Knowledge Society) อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การอบรมสัมมนาในหลักสูตรการตลาดแห่งอนาคต (Digital Marketing) และหลักสูตรเปิดร้านค้าออนไลน์แบบเข้าใจมีชัยแน่นอน 

    5. การพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์  (Digital Service Provider) เป็นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรองรับการขยายตัวของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบกว่า 2,500 ราย

                อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการธุรกิจได้น้อย อาจเป็นเพราะขาดความรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและในวิธีการใช้งาน และขาดเงินในการลงทุนซื้อระบบซอฟท์แวร์ กรมฯจึงพยายามหาทางออกให้ตอบโจทย์ทุกฝ่าย จึงได้จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของระบบไอทีในปัจจุบัน และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบดิจิทัล 

    สำหรับปี 2558 กรมฯ ได้วางแนวทางในการเน้นองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมการใช้เฟซบุ๊ก เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดเชิงลึก ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านซัพพลายเชนด้านไอทีแบบเจาะลึกตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตสินค้า การบรรจุหีบห่อ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตื่นตัวมากขึ้น  

    ทั้งนี้ การส่งเสริมให้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนในการทำการตลาด ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยจัดระบบให้กับงานเอกสาร เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ได้ทั่วโลก  อีกทั้งจะเป็นปัจจัยเอื้อที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายและแพร่หลายขึ้นอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ดีขึ้นด้วย นายอาทิตย์ กล่าว

    นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ โดยการผนึกกำลังนักปราชญ์ด้านเศรษฐกิจหลายท่านเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะ อาทิ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และกูรูจากภาคเอกชนอีกหลายท่าน  
    โดยจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจำนวนมาก สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการของ กรมฯ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-4414 – 18  หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในอาเซียนได้ที่ www.facebook.com/dip.pr


Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021