​กสอ. ดันนโยบายดิจิทัล 5 ด้าน พา SMEs ไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

by SME Thailand PR News 27 กพ. 2015
Share:


    กสอ. เปิดเวทีระดมสมองขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจับมือกูรู SMEs กูรูดิจิทัล เฟ้นหากลยุทธ์เพื่อผู้ประกอบการไทยใช้ไอที ส่งเสริมธุรกิจ

    นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า บทบาทของกรมฯ คือทำอย่างไรที่จะเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการได้ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยกรมฯได้มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อเอสเอ็มอี ภายใต้แนวคิดดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs)  ผ่านกิจกรรม 5 ด้านหลัก ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital Entrepreneurs) อาทิ กลุ่มผู้เขียนแอพพลิเคชั่น และเกมส์ต่างๆ บนสมาร์ทโฟน หรือ กลุ่มผู้ทำแอนิเมชั่นหรือกราฟฟิกดีไซน์ (Animation/ Graphic Design) ต่างๆ   

    2. เอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligence  SMEs) อาทิ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) ที่ใช้ในการบริหารด้าน   ต่าง ๆ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือการสต็อกสินค้า  และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT) 

    3. การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโอทอป (Digital OTOP) ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป ที่มีศักยภาพสามารถทำการการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์  

    4. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล (Digital Knowledge Society) อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การอบรมสัมมนาในหลักสูตรการตลาดแห่งอนาคต (Digital Marketing) และหลักสูตรเปิดร้านค้าออนไลน์แบบเข้าใจมีชัยแน่นอน 

    5. การพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์  (Digital Service Provider) เป็นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรองรับการขยายตัวของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบกว่า 2,500 ราย

                อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการธุรกิจได้น้อย อาจเป็นเพราะขาดความรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและในวิธีการใช้งาน และขาดเงินในการลงทุนซื้อระบบซอฟท์แวร์ กรมฯจึงพยายามหาทางออกให้ตอบโจทย์ทุกฝ่าย จึงได้จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของระบบไอทีในปัจจุบัน และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบดิจิทัล 

    สำหรับปี 2558 กรมฯ ได้วางแนวทางในการเน้นองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมการใช้เฟซบุ๊ก เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดเชิงลึก ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านซัพพลายเชนด้านไอทีแบบเจาะลึกตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตสินค้า การบรรจุหีบห่อ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตื่นตัวมากขึ้น  

    ทั้งนี้ การส่งเสริมให้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนในการทำการตลาด ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยจัดระบบให้กับงานเอกสาร เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ได้ทั่วโลก  อีกทั้งจะเป็นปัจจัยเอื้อที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายและแพร่หลายขึ้นอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ดีขึ้นด้วย นายอาทิตย์ กล่าว

    นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ โดยการผนึกกำลังนักปราชญ์ด้านเศรษฐกิจหลายท่านเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะ อาทิ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และกูรูจากภาคเอกชนอีกหลายท่าน  
    โดยจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจำนวนมาก สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการของ กรมฯ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-4414 – 18  หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในอาเซียนได้ที่ www.facebook.com/dip.pr


Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021