​ตั้ง Biz Club THAILAND เชื่อมโยงเครือข่ายเสริมแกร่ง SMEs

by SME Thailand PR News 27 กพ. 2015
Share:


               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ SMEs ไทยทั้งระบบ จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจประเทศไทย หรือ Biz Club THAILAND (BCT) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมทั้งประเทศ หวังใช้เป็นลู่ทาง ผนึกกำลังเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจขยายธุรกิจรับ AEC เริ่มต้นมีธุรกิจเข้าร่วมกว่า 6,000 ราย ไม่รอช้า! เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติวเข้มสมาชิก BCT ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club THAILAND” (BCT) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา   ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ว่า กรมฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs ไทยมาโดยตลอด รวมทั้งได้มีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการค้า  การลงทุน และด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจทุกภูมิภาค พร้อมทั้งสนับสนุนให้      ผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละจังหวัดรวมตัวกันเป็นเครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจในแต่ละพื้นที่ โดยปัจจุบันมีเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมฯ รวมตัวกันแล้ว จำนวน 36 แห่ง แบ่งเป็นส่วนภูมิภาค 35 แห่ง และส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 1 แห่ง

               ล่าสุด กรมฯ ได้ขยายความเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่ทั้งประเทศจำนวน 36 แห่ง ให้เป็นเครือข่ายต่อเนื่องและครอบคลุมมากขึ้น ในรูปของคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจประเทศไทย หรือ Biz Club THAILAND (BCT) โดยการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกเครือข่ายธุรกิจทุกแห่งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจ SMEs ของไทยทั้งระบบ และใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม BCT ด้วยกัน เบื้องต้นมีธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ แล้วกว่า 6,000 ราย  

               การรวมกลุ่ม Biz Club THAILAND (BCT) จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้สมาชิกภายในกลุ่มเกิดการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายธุรกิจและต่อยอดการค้าไปสู่ตลาดสากล โดยเฉพาะในปลายปี 2558 ที่ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าการแข่งขันทางธุรกิจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจของไทย มีการเตรียมความพร้อมที่ดีในทุกๆ ด้าน มีความน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองต่อลูกค้าในด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการได้อย่างตรงจุด ตลอดจนมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ย่อมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและมีโอกาสที่จะก้าวสู่เป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

               ทั้งนี้ หลังการจัดตั้ง BCT กรมฯ ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจ โดยมีกิจกรรมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการการส่งเสริมพัฒนา และบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ BCT มีกลไกที่สามารถให้บริการและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในความดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงภาวะสภาพของการประกอบธุรกิจในระดับสากล นอกจากนี้ หลังสิ้นสุดการสัมมนาฯ กรมฯ จะนำผลการสัมมนาที่ได้มาทำการวิเคราะห์เชิงลึกและประมวลผลเพื่อกำหนดเป็นเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจ SMEs ของไทยต่อไป
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021