​สถาบันคีนันแนะรัฐดันแก้ปัญหาหนี้สินเป็นวาระแห่งชาติ

by SME Thailand PR News 03 มีค. 2015
Share:


     สถาบันคีนันแห่งเอเชีย เผย นักเรียนนักศึกษา-ผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมก่อหนี้สูงสุด แนะรัฐเร่งแก้ ดันเป็นวาระแห่งชาติ

      นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2557 ทางสถาบันได้ดำเนินโครงการวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินและการออม พบว่า กลุ่มที่มีทักษะความรู้ทางการเงินน้อยที่สุดในประเทศไทย ได้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มแรงงานรายได้ต่ำ และกลุ่มเกษตรกร 

     ทั้งนี้ จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาครัวเรือนต่อหนี้สินที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องนั้นเกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือระดับความรู้ด้านการเงิน ทัศนคติต่อการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และความไม่สมดุลของการเข้าถึงแหล่งเงิน จึงทำให้บุคคลในกลุ่มเหล่านี้มักตกอยู่ในวงจรหนี้สินและความยากจน 

     อย่างไรก็ตาม คงต้องเร่งให้ความรู้กับประชาชนโดยผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ เพราะหากปล่อยไว้ระดับหนี้ครัวเรือนอาจเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ ร้อยละ 80 ไปที่ระดับ ร้อยละ 100 ต่อ GDP ได้ในอนาคต

ที่มา ไอ เอ็น เอ็น
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020