​สถาบันคีนันแนะรัฐดันแก้ปัญหาหนี้สินเป็นวาระแห่งชาติ

by SME Thailand PR News 03 มีค. 2015
Share:


     สถาบันคีนันแห่งเอเชีย เผย นักเรียนนักศึกษา-ผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมก่อหนี้สูงสุด แนะรัฐเร่งแก้ ดันเป็นวาระแห่งชาติ

      นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2557 ทางสถาบันได้ดำเนินโครงการวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินและการออม พบว่า กลุ่มที่มีทักษะความรู้ทางการเงินน้อยที่สุดในประเทศไทย ได้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มแรงงานรายได้ต่ำ และกลุ่มเกษตรกร 

     ทั้งนี้ จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาครัวเรือนต่อหนี้สินที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องนั้นเกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือระดับความรู้ด้านการเงิน ทัศนคติต่อการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และความไม่สมดุลของการเข้าถึงแหล่งเงิน จึงทำให้บุคคลในกลุ่มเหล่านี้มักตกอยู่ในวงจรหนี้สินและความยากจน 

     อย่างไรก็ตาม คงต้องเร่งให้ความรู้กับประชาชนโดยผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ เพราะหากปล่อยไว้ระดับหนี้ครัวเรือนอาจเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ ร้อยละ 80 ไปที่ระดับ ร้อยละ 100 ต่อ GDP ได้ในอนาคต

ที่มา ไอ เอ็น เอ็น
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021