​OTOP จับมือเซ็นทรัลโรดโชว์ 6 ภาค

by SME Thailand PR News 11 มีค. 2015
Share:


    กระทรวงพาณิชย์ จับมือ "เซ็นทรัล" จัดงาน "ที่สุดมหกรรมสินค้าโอทอปไทย" (Best of OTOP Festival 2015) สร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยมใน Modern Trade พร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้ารองรับ AEC ประเดิมจัดงาน 6 สาขาทั่วประเทศ

    พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ชื่อ "นวัตกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน" (MOC Blueprint for Innovative Marketing Community Products ) : 2014 – 2018 ด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาผู้ประกอบการในด้านการบริหารธุรกิจ (Smart Traders) 2) พัฒนา เพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product & Value added) 3) พัฒนาช่องทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Marketing Channels) 

    4.ขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่ (Marketing Approaches) 5) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (PR & Advertising) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางการตลาด และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าจากภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ยกระดับมูลค่าสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระตุ้นตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน

    ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์ที่มุ่งเน้นสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาด ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ กระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจด้านค้าปลีก มีห้าง Modern Trade ระดับชั้นนำเป็นที่นิยมของผู้ซื้อ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรม งาน "ที่สุดมหกรรมสินค้าโอทอปไทย" (Best of OTOP Festival 2015) เพื่อขยายช่องทางการตลาดภายในประเทศให้แก่สินค้า OTOP ระดับพรีเมี่ยม และสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรู้จักการเพิ่มมูลค่าและพัฒนามาตรฐานของสินค้า เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน

    ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากเซ็นทรัลพัฒนา เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก มีศูนย์การค้าเซ็นทรัล Modern Trade ระดับชั้นนำเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีลูกค้าในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าวันละ 50,000 คน ซึ่งถือเป็นช่องทางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดว่าผู้ประกอบการจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

    ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศกว่า 70,000 ผลิตภัณฑ์ และคาดว่าในปี 2558 สามารถทำรายได้ประมาณ 100,000 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวประมาณ 10% ต่อปี

    ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า"จุดมุ่งหมายในการจัดงานครั้งนี้ ซีพีเอ็น มีความต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และคุณภาพสินค้าของตัวเอง เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายสินค้าโอทอป คุณภาพดีในราคาที่ยุติธรรมทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย

    สำหรับความพิเศษของงานครั้งนี้ แตกต่างจากงานจำหน่ายสินค้าโอทอปทั่วไป โดยภายในงานจะมีการตกแต่งอย่างทันสมัย โดยใช้สินค้าโอทอป เกรดพรีเมี่ยมที่แปลกใหม่ และสวยงาม อาทิ แชนเดอร์เลียกะลาทองคำ ใบไม้มงคลสีทอง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสินค้าโอทอปที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่และหาชมได้ยาก รวมถึงสาธิตการทำสินค้าโอทอปให้ลูกค้าที่สนใจได้ชมกระบวนการผลิตอีกด้วย โดยในงานนี้เรามั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่มาร่วมงาน นอกจากนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น ประมาณ10-20% จากช่วงเวลาปกติ โดยงานนี้จะจัดขึ้นถึง 6 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ดังนี้

ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2558
               
ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2558

ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2558
        
ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 5  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2558
           
ครั้งที่ 6  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2558
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021