เตรียมดัน SMEs ค้าส่งค้าปลีก 77 ราย เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI

by SME Thailand PR News 12 มีค. 2015
Share:


    กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดันธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) หวัง!สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจระยะยาว พร้อมกางยุทธศาสตร์ยกระดับโกอินเตอร์เข้าแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดใน AEC

    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยได้ด้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำร่องผลักดันธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯ จำนวน 77 ราย ให้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นสาขาธุรกิจที่มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

    และจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้รวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ช่วงปลายปี 2558 ทำให้ตลาดอาเซียนกลายเป็นตลาดการค้าการลงทุนที่มีขนาดใหญ่โดยมีจำนวนผู้บริโภคมากกว่า 600 ล้านคนจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทยต้องเร่งพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาสทางการตลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

    ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกผ่านกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ขั้นที่ 2 ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และ ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและสร้างโอกาสทางการตลาด

    ทั้งนี้ จากสถานการณ์การดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในปัจจุบัน SMEs ไทยได้รับผลกระทบจากการแข่งขันกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และModern Trade ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี ธุรกิจ SMEs ไทยจึงจำเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล โดยเร่งเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนำแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต้องมีเงินทุนและความเชี่ยวชาญเป็นปัจจัยสำคัญ

    กรมฯ จึงได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่มีศักยภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯ จำนวน 77 ราย โดยได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเพื่อผลักดันเข้าสู่ตลาด เอ็ม เอ ไอ(MAI) เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาทำการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการฯ

    
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021