เตรียมดัน SMEs ค้าส่งค้าปลีก 77 ราย เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI

by SME Thailand PR News 12 มีค. 2015
Share:


    กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดันธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) หวัง!สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจระยะยาว พร้อมกางยุทธศาสตร์ยกระดับโกอินเตอร์เข้าแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดใน AEC

    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยได้ด้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำร่องผลักดันธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯ จำนวน 77 ราย ให้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นสาขาธุรกิจที่มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

    และจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้รวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ช่วงปลายปี 2558 ทำให้ตลาดอาเซียนกลายเป็นตลาดการค้าการลงทุนที่มีขนาดใหญ่โดยมีจำนวนผู้บริโภคมากกว่า 600 ล้านคนจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทยต้องเร่งพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาสทางการตลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

    ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกผ่านกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ขั้นที่ 2 ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และ ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและสร้างโอกาสทางการตลาด

    ทั้งนี้ จากสถานการณ์การดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในปัจจุบัน SMEs ไทยได้รับผลกระทบจากการแข่งขันกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และModern Trade ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี ธุรกิจ SMEs ไทยจึงจำเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล โดยเร่งเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนำแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต้องมีเงินทุนและความเชี่ยวชาญเป็นปัจจัยสำคัญ

    กรมฯ จึงได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่มีศักยภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯ จำนวน 77 ราย โดยได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเพื่อผลักดันเข้าสู่ตลาด เอ็ม เอ ไอ(MAI) เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาทำการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการฯ

    
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021