​บีโอไอเปิดหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"

by SME Thailand PR News 12 มีค. 2015
Share:    บีโอไอเตรียมเปิดหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” รุ่นที่ 8 และ 9   เน้นเจาะตลาดลาว เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และตลาดใหม่อย่างคาซัคสถานและแอฟริกาใต้ เชิญนักวิชการและภาคเอกชนชั้นนำให้ความรู้  พร้อมแนะเคล็ดลับการลงทุน ก่อนพาไปดูลู่ทางลงทุนในต่างประเทศ
 
 
    นางสาวชลลดา อารีรัชชกุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( บีโอไอ )  เปิดเผยว่า ขณะนี้บีโอไอได้เปิดอบรมหลักสูตร “ สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ ”  รุ่น 8 และ รุ่น 9 ขึ้นอีกครั้ง  หลังจากประสบความสำเร็จในการสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศมาแล้วถึง 7 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น 263 ราย และกว่าร้อยละ 20 ของผู้ที่ผ่านการอบรมได้ออกไปขยายการลงทุนในต่างประเทศแล้ว  
 
    สำหรับเป้าหมายของการอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ  คือการเพิ่มความรู้และทักษะให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ภาพรวมการทำธุรกิจของแต่ละประเทศที่สนใจจะไปลงทุน รู้รายละเอียด กฎเกณฑ์  ขั้นตอนการทำธุรกิจของประเทศนั้น ๆ โดยการอบรมครั้งนี้ได้กำหนดประเทศเป้าหมาย  ได้แก่ ลาว  เมียนมาร์ อินโดนีเซีย คาซัคสถานและแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตต้องการการลงทุนหลายสาขาจากนักลงทุนต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปสร้างธุรกิจและขยายการลงทุนเพิ่มเติม   
    
    “ แนวโน้มการขยายการลงทุนในต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญและกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี  เป็นผลจากปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต ปัญหาการขาดแรงงาน และความเสียเปรียบด้านต้นทุนการขนส่ง  บีโอไอ  เห็นว่า ควรสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาดังกล่าว ประกอบกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในเร็ว ๆนี้  ยิ่งเป็นแรงผลักสำคัญที่      นักลงทุนไทยควรออกไปแสวงหาตลาดใหม่เพิ่มเติม  แทนการพึ่งพาตลาดในประเทศเป็นหลัก ”  นางสาวชลลดากล่าว 
 
    ทั้งนี้บีโอไอได้แบ่งโครงสร้างหลักสูตรการอบรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการอบรมภาคทฤษฎี รวมจำนวน 60 ชั่วโมง จะมีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องด้านการลงทุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาทิ นายสวัสดิ์  หอรุ่งเรือง  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน ) นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน )  นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน ) เป็นต้น  รวมถึงนักธุรกิจที่ได้เข้าไปลงทุนจริง และจะมีหัวข้อการบรรยายเสริมความรู้ที่มีประโยชน์ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ        การวางแผนภาษีเพื่อตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ  กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการค้า  เคล็ดลับการประเมินลู่ทางการลงทุนจากนักธุรกิจชั้นนำ 
 
    ส่วนที่สองคือภาคปฏิบัติ ซึ่งบีโอไอจะพาผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ  เพื่อสำรวจพื้นที่การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ให้นักลงทุนได้เห็นพื้นที่การลงทุนจริง  เห็นโอกาสและปัญหาที่จะต้องกลับมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
    สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทายาทเจ้าของธุรกิจที่สนใจจะไปลงทุนต่างประเทศ และมีอายุ 30  ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ครั้งโดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2558  รุ่นละ 35 คน 
 
    ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เบอร์โทร 02 – 553 – 8372 , 02 -553 - 8184   อีเมล์ TOI@BOI.GO.TH  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020