SMEs เตรียมเฮ รัฐบาลเคาะมาตรการช่วยเหลือเพียบ

by SME Thailand PR News 13 มีค. 2015
Share:


    เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วม ระหว่างประธานและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนต่าง ๆ 5 คณะ ครั้งที่ 1/2558 ภายหลังการประชุม ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุม

    ที่ประชุมได้หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับเอสเอ็มอี ว่าจะให้มีการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้วยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ Policy Loan ซึ่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. จะสรุปข้อเสนอให้ชัดเจนและนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ ธพว. ปล่อยเงินกู้ให้เอสเอ็มอีในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยกระทรวงการคลังจะชดเชยดอกเบี้ย 

    สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอ เอสเอ็มอีกลุ่มสตาร์ตอัพที่มีนวัตกรรม และเอสเอ็มอีขนาดย่อมที่มีศักยภาพมีแนวโน้มสามารถเติบโตไปสู่ขนาดกลางได้ รวมทั้งเอสเอ็มอีที่มีความประสงค์ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเออีซี 

    โดยกำหนดมาตรการเสริมต่าง ๆ เช่น มาตรการในส่วนของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ที่จะมีสัดส่วนความรับผิดชอบในการจ่ายค่าประกันชดเชยเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราไม่เกินร้อยละ 18 โดยจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มในส่วนนี้ได้เท่าไร ทั้งนี้ เป็นร้อยละของพอร์ตที่ให้การค้ำประกันเฉพาะลูกหนี้รายใหม่ทั้งที่ให้กู้ยืมภายใต้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และในการให้กู้ยืมของธนาคารอื่น ๆ ด้วย โดยขอให้รัฐบาลจ่ายค่าประกันชดเชยให้กับ บสย. ในส่วนที่เกินจากค่าธรรมเนียม

    นอกจากนี้ มีโครงการ Machine Fund ที่เป็นการให้เงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยให้กับเอสเอ็มอีที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินธุรกิจ และรองรับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต มีกลุ่มเป้าหมายคือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว เอสเอ็มอีกลุ่มสตาร์ตอัพที่มีนวัตกรรม เอสเอ็มอีขนาดย่อมที่มีศักยภาพมีแนวโน้มสามารถเติบโตไปสู่ขนาดกลางได้ รวมทั้งเอสเอ็มอีที่มีความประสงค์ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเออีซี

     โดยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะช่วยทำหน้าที่คัดกรองลูกค้าเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมในโครงการ และจะประสานงานกับหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
 
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021