สมาคมประกันวินาศภัยไทยติวเข้ม SMEs ด้านบริหารความเสี่ยง

by SME Thailand PR News 17 มีค. 2015
Share:


    สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน และคณะกรรมการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนา SMEs Mentor เรื่อง “จัดการความเสี่ยงรอบทิศ จุดประกายความคิดให้ SMEs” จัดบรรยายความรู้ด้านประกันวินาศภัย เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการ SMEs” พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องการประกันภัยกับธุรกิจ SMEs โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สมาคมการค้า บริษัทสมาชิกหอการค้าไทย บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

    นายกี่เดช  อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก (ย่อม) ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวนกว่า 2.9 ล้านราย (ข้อมูลปี 2556) ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวอาจมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจไม่ครอบคลุมทุกด้าน

     สมาคมฯ จึงจัดการบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจด้านต่างๆ สามารถปรับตัวตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงจัดบรรยายความรู้ด้านการประกันวินาศภัย เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการ SMEs”

    โดยมี นายอานนท์  โอภาสพิมลธรรม อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นวิทยากร โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรของตนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    การสัมมนา SMEs Mentor ในครั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย นอกจากจะให้ความรู้เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการ SMEs” กับผู้ประกอบการแล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญการประกันภัยด้านต่างๆ

  เช่น การประกันภัยสำหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ การประกันภัยสำหรับกลุ่มร้านค้าและผู้แทนจำหน่าย การประกันภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิต และการประกันภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการ มาให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากการดำเนินกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   ซึ่งหากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ SME เป็นจำนวนมาก สมาคมฯ จะได้ต่อยอดการจัดงานไปยังภูมิภาคอื่นเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดต่างๆ ได้รับความรู้และประโยชน์จากการจัดงานดังกล่าวอีกด้วยShare:

Related Articles

​ทรู 5G แชร์ประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุด ใน “CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT

ทรู 5G ล้ำสุดในไทย จัดเต็มสร้างประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุดกับ ‘CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT’ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับการเปิดตัว Samsung Galax..

by SME Thailand.| 28 มค. 2021

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021