สมาคมประกันวินาศภัยไทยติวเข้ม SMEs ด้านบริหารความเสี่ยง

by SME Thailand PR News 17 มีค. 2015
Share:


    สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน และคณะกรรมการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนา SMEs Mentor เรื่อง “จัดการความเสี่ยงรอบทิศ จุดประกายความคิดให้ SMEs” จัดบรรยายความรู้ด้านประกันวินาศภัย เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการ SMEs” พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องการประกันภัยกับธุรกิจ SMEs โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สมาคมการค้า บริษัทสมาชิกหอการค้าไทย บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

    นายกี่เดช  อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก (ย่อม) ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวนกว่า 2.9 ล้านราย (ข้อมูลปี 2556) ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวอาจมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจไม่ครอบคลุมทุกด้าน

     สมาคมฯ จึงจัดการบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจด้านต่างๆ สามารถปรับตัวตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงจัดบรรยายความรู้ด้านการประกันวินาศภัย เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการ SMEs”

    โดยมี นายอานนท์  โอภาสพิมลธรรม อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นวิทยากร โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรของตนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    การสัมมนา SMEs Mentor ในครั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย นอกจากจะให้ความรู้เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการ SMEs” กับผู้ประกอบการแล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญการประกันภัยด้านต่างๆ

  เช่น การประกันภัยสำหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ การประกันภัยสำหรับกลุ่มร้านค้าและผู้แทนจำหน่าย การประกันภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิต และการประกันภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการ มาให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากการดำเนินกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   ซึ่งหากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ SME เป็นจำนวนมาก สมาคมฯ จะได้ต่อยอดการจัดงานไปยังภูมิภาคอื่นเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดต่างๆ ได้รับความรู้และประโยชน์จากการจัดงานดังกล่าวอีกด้วยShare:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021