​เพิ่มบทลงโทษจงใจเลี่ยงภาษี-แจ้งข้อมูลเท็จ

by SME Thailand PR News 20 มีค. 2015
Share:    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีเนื้อหาไม่สอดรับกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมาย รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติบางมาตราที่ขาดความชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมและการบังคับใช้

    รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จะเป็นการการเพิ่มโทษของผู้ที่เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรทุกประเภท ให้เป็นโทษเดียวกับมาตรการ 37 คือ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 2 แสนบาท จากเดิมที่กำหนดอยู่ในมาตรา 37 ทวิ ที่ระวางโทษคือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งยังกำหนดให้ผู้ที่ขอคืนภาษีอากรที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ต้องถูกระวางโทษตามมาตรา 37 ด้วยเช่นกัน

    นอกจากนี้ยังแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ให้ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นเท็จด้วยเช่นกัน จากเดิมที่ตามมาตรา 90/4 (6) ระบุ ให้ลงโทษสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีก เลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือกระทำการใดโดยความเท็จโดยฉ้อโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยทำนอง เดียวกัน ซึ่งคำว่าเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นถ้อยคำที่ อาจให้ความหมายได้อย่างกว้างขวางและไม่ครอบคลุมถึงความผิดสำหรับการทุจริตใน การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นเท็จ

    ขณะเดียวกันยังแก้ไขเพิ่มเติมกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 69 โดยการฝ่าฝืนหน้าที่ในการแนบเอกสารพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องระวางโทษปรับ เนื่องจาก มาตรา 69 บัญญัติให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีทำการ บัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่มีผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต ทำการตรวจสอบและรับรอง แต่ไม่มีบทบัญญัติใดในประมวลรัษฎากรกำหนดมาตรการบังคับสำหรับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จึงทำให้มาตรา 69 ขาดสภาพบังคับในทางกฎหมาย
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021