​เพิ่มบทลงโทษจงใจเลี่ยงภาษี-แจ้งข้อมูลเท็จ

by SME Thailand PR News 20 มีค. 2015
Share:    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีเนื้อหาไม่สอดรับกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมาย รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติบางมาตราที่ขาดความชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมและการบังคับใช้

    รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จะเป็นการการเพิ่มโทษของผู้ที่เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรทุกประเภท ให้เป็นโทษเดียวกับมาตรการ 37 คือ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 2 แสนบาท จากเดิมที่กำหนดอยู่ในมาตรา 37 ทวิ ที่ระวางโทษคือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งยังกำหนดให้ผู้ที่ขอคืนภาษีอากรที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ต้องถูกระวางโทษตามมาตรา 37 ด้วยเช่นกัน

    นอกจากนี้ยังแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ให้ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นเท็จด้วยเช่นกัน จากเดิมที่ตามมาตรา 90/4 (6) ระบุ ให้ลงโทษสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีก เลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือกระทำการใดโดยความเท็จโดยฉ้อโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยทำนอง เดียวกัน ซึ่งคำว่าเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นถ้อยคำที่ อาจให้ความหมายได้อย่างกว้างขวางและไม่ครอบคลุมถึงความผิดสำหรับการทุจริตใน การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นเท็จ

    ขณะเดียวกันยังแก้ไขเพิ่มเติมกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 69 โดยการฝ่าฝืนหน้าที่ในการแนบเอกสารพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องระวางโทษปรับ เนื่องจาก มาตรา 69 บัญญัติให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีทำการ บัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่มีผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต ทำการตรวจสอบและรับรอง แต่ไม่มีบทบัญญัติใดในประมวลรัษฎากรกำหนดมาตรการบังคับสำหรับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จึงทำให้มาตรา 69 ขาดสภาพบังคับในทางกฎหมาย
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021