​เพิ่มบทลงโทษจงใจเลี่ยงภาษี-แจ้งข้อมูลเท็จ

by SME Thailand PR News 20 มีค. 2015
Share:    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีเนื้อหาไม่สอดรับกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมาย รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติบางมาตราที่ขาดความชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมและการบังคับใช้

    รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จะเป็นการการเพิ่มโทษของผู้ที่เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรทุกประเภท ให้เป็นโทษเดียวกับมาตรการ 37 คือ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 2 แสนบาท จากเดิมที่กำหนดอยู่ในมาตรา 37 ทวิ ที่ระวางโทษคือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งยังกำหนดให้ผู้ที่ขอคืนภาษีอากรที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ต้องถูกระวางโทษตามมาตรา 37 ด้วยเช่นกัน

    นอกจากนี้ยังแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ให้ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นเท็จด้วยเช่นกัน จากเดิมที่ตามมาตรา 90/4 (6) ระบุ ให้ลงโทษสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีก เลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือกระทำการใดโดยความเท็จโดยฉ้อโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยทำนอง เดียวกัน ซึ่งคำว่าเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นถ้อยคำที่ อาจให้ความหมายได้อย่างกว้างขวางและไม่ครอบคลุมถึงความผิดสำหรับการทุจริตใน การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นเท็จ

    ขณะเดียวกันยังแก้ไขเพิ่มเติมกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 69 โดยการฝ่าฝืนหน้าที่ในการแนบเอกสารพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องระวางโทษปรับ เนื่องจาก มาตรา 69 บัญญัติให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีทำการ บัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่มีผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต ทำการตรวจสอบและรับรอง แต่ไม่มีบทบัญญัติใดในประมวลรัษฎากรกำหนดมาตรการบังคับสำหรับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จึงทำให้มาตรา 69 ขาดสภาพบังคับในทางกฎหมาย
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020