​ทีเส็บเปิดเกมรุกการตลาดออนไลน์พัฒนาเว็บให้ทันสมัย

by SME Thailand PR News 20 มีค. 2015
Share:


    นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ทีเส็บมีแผนพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์(การประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ) ของไทย ผ่านการส่งเสริมตลาดออนไลน์ โดยจะดำเนินการสานต่อ 3 แผนงานหลัก ได้แก่ 1.แผนงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการจัดงานไมซ์ครบวงจร โดยพัฒนาเว็บท่า (Web portal) หรือเว็บที่รวบรวมลิงก์เว็บไซต์และบทความต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านไมซ์ชั้นนำของโลก

    ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยต่อกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการพัฒนาตลาดเชิงรุก เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคข้อมูลข่าวสารและสื่อออนไลน์ โดยการเพิ่มภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์จากเดิม 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และ จีน เป็น 8 ภาษา คือ อังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย รัสเซีย และเวียดนาม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก พร้อมพัฒนา Mobile Application ของเว็บไซต์ทีเส็บ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบ Smartphone/Tablet เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีส่วนช่วยเหลือและบริการผู้ใช้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านไมซ์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

    2.แผนงานการจัดทำสื่อการตลาดและการขายแบบดิจิตอล ในการพัฒนาสื่อออนไลน์สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการขายในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย และเพื่อสนับสนุนงานการตลาดออนไลน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว

    3.แผนงานกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งการจัดทำกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จะเน้นการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อถือ และมีความมั่นใจในการเดินทางมาจัดงานในไทย โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์แคมเปญการตลาดออนไลน์ของปี 2558 ในกิจกรรมการตลาดต่างประเทศของทีเส็บที่กำหนดจัดในประเทศกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ถือเป็นการบูรณาการกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิมและแบบดิจิตอลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

    นายนพรัตน์กล่าวว่า แคมเปญการตลาดออนไลน์ไฮไลท์ในปี 2558 ทีเส็บได้ร่วมมือกับพันธมิตรเปิดตัวแคมเปญ “Spice Up Your Business Agenda 2015” ปีที่ 2 ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Social Connectivity” เพื่อขยายการสื่อสารแคมเปญในวงกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการที่น่าสนใจ เพื่อดึงนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าไทยเพิ่มขึ้น
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021