​ไตรมาสแรกปี 58 ต่างด้าวลงทุนไทยแล้ว 113 ราย

by SME Thailand PR News 23 มีค. 2015
Share:


    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 38 ราย  ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน  22 ราย  ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 1,283 ล้านบาทและมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 322 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่
    
    1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า จำนวน 19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 50 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 1,043 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการด้านการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้า     ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการด้านต่างๆ บริการทางบัญชีรับค้ำประกันหนี้ และให้เช่าที่ดิน  เป็นต้น  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลีเดนมาร์ก มาเลเซีย สิงคโปร์ อิตาลี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

    2. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 29ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 33 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ และไต้หวัน    

    3. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 6 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 195 ล้านบาท เช่น การค้าปลีกเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางเคมีที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ และการค้าปลีกแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานให้แก่ผู้ที่ว่าจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์
    
    4. ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจจำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบทางรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่  2  (นครราชสีมา-หนองคาย) ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นคนต่างด้าวจากประเทศฝรั่งเศส

    5. ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 6ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าเพื่อจัดหาลูกค้าในต่างประเทศสำหรับการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น

    ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2558  จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตมีจำนวนเท่ากันกับเดือนก่อน ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 472 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ58และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 12 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 46 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 946 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 42 เนื่องจากในเดือนมีนาคม  2557  มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินให้แก่บริษัทในเครือซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

    อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกของปี 2558 (มกราคม-มีนาคม 2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 113 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,761 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานคนไทยจำนวน 1,000 คน  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 27 รายคิดเป็นอัตราร้อยละ 31 และเงินลงทุนลดลง 1,054 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 22
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021