​ไตรมาสแรกปี 58 ต่างด้าวลงทุนไทยแล้ว 113 ราย

by SME Thailand PR News 23 มีค. 2015
Share:


    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 38 ราย  ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน  22 ราย  ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 1,283 ล้านบาทและมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 322 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่
    
    1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า จำนวน 19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 50 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 1,043 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการด้านการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้า     ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการด้านต่างๆ บริการทางบัญชีรับค้ำประกันหนี้ และให้เช่าที่ดิน  เป็นต้น  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลีเดนมาร์ก มาเลเซีย สิงคโปร์ อิตาลี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

    2. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 29ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 33 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ และไต้หวัน    

    3. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 6 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 195 ล้านบาท เช่น การค้าปลีกเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางเคมีที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ และการค้าปลีกแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานให้แก่ผู้ที่ว่าจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์
    
    4. ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจจำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบทางรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่  2  (นครราชสีมา-หนองคาย) ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นคนต่างด้าวจากประเทศฝรั่งเศส

    5. ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 6ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าเพื่อจัดหาลูกค้าในต่างประเทศสำหรับการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น

    ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2558  จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตมีจำนวนเท่ากันกับเดือนก่อน ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 472 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ58และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 12 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 46 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 946 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 42 เนื่องจากในเดือนมีนาคม  2557  มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินให้แก่บริษัทในเครือซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

    อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกของปี 2558 (มกราคม-มีนาคม 2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 113 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,761 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานคนไทยจำนวน 1,000 คน  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 27 รายคิดเป็นอัตราร้อยละ 31 และเงินลงทุนลดลง 1,054 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 22
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020