นายกฯขอ SMEs ขึ้นทะเบียนเข้าระบบรับสิทธิประโยชน์

by smethailandclub 23 มีค. 2015
Share:


    นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนเพื่อจะได้เข้าสู่ระบบและรับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมต่าง ๆ

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2558 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

    นายกรัฐมนตรี ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนในทุกมิติ เพราะเรื่อง SMEs เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยได้มีการหารือกันในหลายระดับทั้งในเวทีต่างประเทศ อาทิ เรื่องการสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ให้สามารถเข้าถึงกองทุน และโอกาส

   ฉะนั้นจำเป็นจะต้องสร้างการรับรู้ในเชิงรูปธรรมให้มากขึ้น ในแเต่ละดับมีความเข้มแข็งอย่างไร มีจำนวนเท่าไร และต้องให้มีการจัดระเบียบโดยเร็ว เพื่อรัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนผลักดันสร้างห่วงโซ่นำไปสู่การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้งนี้มีความคาดหวังว่าจะต้องเร่งส่งเสริม SME ในระยะที่ 1 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อส่งเสริม SMEs ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

    ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการหารือและพิจารณาในเรื่องของการปรับโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  โดยจะมีการปรับรูปแบบของ สสว. ใหม่ เป็นลักษณะในเรื่องของการขับเคลื่อน การกำหนดจัดระเบียบ การจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ  ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาข้อมูลไม่มีความสมบูรณ์ทำให้นำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

   ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบในหลักให้มีการปรับโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใหม่ทั้งหมด โดยสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงนี้คือการคัดเลือก SMEs ที่จะต้องเร่งส่งเสริมในระยะแรกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ได้ภายในปีนี้ ประมาณ 77 แห่ง การจัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจ SMEs แบบ One Stop Service ให้ได้โดยเร็ว เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงทั้งเรื่องรายละเอียด ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนช่องทาง หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น

    สำหรับสิ่งที่ฝากที่ประชุมไว้ในฐานะนายกรัฐมนตรี คือขอให้มีการดำเนินการให้ผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย โดยรัฐบาลจะดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนในช่วงนี้อย่างเต็มที่ เพราะขณะนี้มี SMEs ขึ้นทะเบียนเพียงประมาณ 6 แสนกว่าราย จากทั้งหมดประมาณ 2 ล้านกว่าราย

   ทั้งนี้หากไม่มาขึ้นทะเบียนก็ไม่อยู่ในกรอบกติกาที่รัฐบาลจะสามารถดูแลและส่งเสริมได้ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมต่าง ๆ เช่น เรื่องเงินทุนส่งเสริม SMEs เป็นต้น รวมทั้งจะได้มีการจัดระเบียบและดำเนินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งการดำเนินการ SMEs เป็น 4 ระดับ 1) start ใหม่ 2) ขยายในประเทศ 3) ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ และ4) ที่กำลังฟื้นฟูกิจการ โดยรัฐจะดูแลให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการระยะแรกในส่วนของ SMEs ที่ดำเนินกิจการดีอยู่แล้วให้สามารถขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป


ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021