สสว.อนุมัติ 6 โครงการส่งเสริม SMEs เร่งด่วน

by SME Thailand PR News 24 มีค. 2015
Share:


    ที่ประชุมบอร์ดสสว.อนุมัติ 6 โครงการส่งเสริม SMEs เร่งด่วน วงเงิน 570 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ

      วิมลกานต์ โกสุมาศวิมลกานต์ โกสุมาศ  นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ ว่า ที่ประชุมได้มีการอนุมัติโครงการสำคัญต่อการส่งเสริม SMEs ด้วยการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะเร่งด่วน ปี 2558 เพิ่มเติมและโครงการตามนโยบายขับเคลื่อน SMEs ของรัฐบาลรวมจำนวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 570 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นงานสนับสนุนการจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs ที่สำคัญ และเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนายกระดับ SMEs ให้สามารถเติบโตได้ตามศักยภาพ ประกอบด้วย

    1.โครงการจัดทำฐานข้อมูลเอสเอ็มอีแห่งชาติ วงเงิน 40 ล้านบาท เป็นการจัดการระบบฐานข้อมูลเอสเอ็มอีของประเทศให้อยู่ในรูปแบบ Business Intelligence(BI) โดยบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีข้อมูลของเอสเอ็มอีไม่น้อยกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ

    2.โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวงเงิน 42 ล้านบาท โดยกำหนดเป้าหมายขึ้นทะเบียนให้ได้ไม่น้อยกว่า 100,000 รายในปีแรก

    3.โครงการสนับสนุนและพัฒนาเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพสูง(SME National Champion) วงเงิน 60 ล้านบาท โดยการคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพทั่วประเทศเข้ารับการประเมินในระบบ Scoring และทำการส่งเสริมให้เติบโตแบบก้าวกระโดดผ่านการให้ความช่วยเหลือแบบ Fast Track 

    4.โครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจรในรูปแบบวันสต๊อปเซอร์วิสเซ็นเตอร์ วงเงิน 32.9 ล้านบาท

    5.โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) วงเงิน 87 ล้านบาท เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการจัดองค์ความรู้ธุรกิจเอสเอ็มอีในภูมิภาค โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการจาก 3 ประเภท คือ กลุ่มที่เริ่มดำเนินธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการตลาด และกลุ่มที่ล้มลุกคลุกคลาน โดยจะเลือกจังหวัดละ 2 ราย รวม 144 ราย นำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการวินิจฉัยจุดอ่อนจุดแข็ง จัดทำการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ฯลฯ
   
    6 โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอี 18 กลุ่มจังหวัดวงเงิน 309.7 ล้านบาท โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการ 9 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมการข้าว, กรมหม่อนไหม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021