​กรมพัฒน์ฯ รุกขยายแฟรนไชส์สร้างนักธุรกิจใหม่ทั่วไทย

by SME Thailand PR News 25 มีค. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดกิจกรรมสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยมีแผนเดินหน้า    สร้างองค์ความรู้ให้แก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจเข้าสู่แวดวงธุรกิจแฟรนไชส์ เริ่มนำร่องที่จังหวัดขอนแก่น      และสงขลาก่อนกระจายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย คาดหวังให้คนไทยมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอนาคตสดใสในตลาด AEC

    นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้ให้การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS: Asean Frameworks Agreement on Services) และจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจสาขาบริการการจัดจำหน่ายที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการขยายสาขาที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อจำกัด สร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน และบุคลากรที่จะมาร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ช่วยสร้างธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

    “ปัจจุบันธุรกิจเฟรนไชส์ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 500 กว่าราย มีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 250,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 10-15 % ต่อปี  ดังนั้น การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบ แฟรนไชส์ เป็นการพัฒนาผู้ขายแฟรนไชส์ให้สามารถใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ   ได้รวดเร็วและเป็นการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ทำให้ธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในรูปแบบของแฟรนไชส์ได้ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ”

    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ในภูมิภาค เป็นการย่อหลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ในส่วนกลาง หรือหลักสูตร Franchise B2B จำนวน 180 ชั่วโมง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคจะได้รับความรู้ครบทุกหมวดเช่นเดียวกับหลักสูตรของส่วนกลาง ทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการเขียนแผนธุรกิจและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ สามารถมาต่อยอดการอบรมหลักสูตรในส่วนกลางได้อีกด้วย
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021