​เบิกจ่ายกว่า1.2ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจสนองนโยบายรัฐ

by SME Thailand PR News 26 มีค. 2015
Share:


    สศค.เผยฐานะการคลังรัฐบาลขาดดุลเงินสด 5 เดือนแรกปีงบประมาณ’58 กว่า 4.11 แสนล้านบาท เงินคงคลังเหลือ 1.83 แสนล้านบาท

    นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) และรักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลขาดดุลเงินสด 16,270 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 8,497 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณเกินดุล 24,767 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557-28 กุมภาพันธ์ 2558) รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 411,873 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 412,834 ล้านบาท และการเกินดุลเงินนอกงบประมาณจํานวน 961 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 99,259 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีจํานวน 183,133 ล้านบาท

    สำหรับรายได้นำส่งคลังในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลนำรายได้ส่งคลัง 141,931 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 13,843 ล้านบาท คิดเป็น 10.8% เป็นผลมาจากรายได้ภาษีน้ำมันและภาษีสุราที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีแล้ว ส่งผลให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ รัฐบาลนำส่งคลังทั้งสิ้น 797,432 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 5,586 ล้านบาท หรือ 0.7%

    ขณะที่รายจ่ายรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 150,428 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 23,952 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.7% แบ่งเป็นรายจ่ายปีปัจจุบัน จำนวน 131,447 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 22,662 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.7% และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อนจํานวน 18,981 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 1,290 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.4%

    ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลมีจํานวนทั้งสิ้น 1,210,266 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 8,380 ล้านบาท คิดเป็น 0.7% ประกอบด้วยรายจ่ายปีปัจจุบัน 1,095,709 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.6% ของวงเงินงบประมาณ ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 0.5% และรายจ่ายปีก่อน 114,557 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 2.4%

    “การขาดดุลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณสะท้อนถึงบทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ภาคเอกชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย” นายเอกนิติกล่าว

ที่มา แนวหน้า
 
Share:

Related Articles

​วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ ตั้งเป้าลดนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ศักยภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน สู่การคว้าโอกาสในตลาดอีคอมเมิร์ซที่โตสวนกระแสปี 2021

ธุรกิจที่มาแรงจนสามารถโตแบบก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก คงหนีไม่พ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เข้ามาตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ (Ne..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering ..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021