​5 ประเทศอาเซียนโตไวโอกาสสินค้าไทยเจาะตลาด

by SME Thailand PR News 27 มีค. 2015
Share:


    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน จัดให้มีกิจกรรมเสวนา “Scanning Asean 5 : เปิดมุมมองธุรกิจ จับตาเศรษฐกิจอาเซียน 5”   ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประจำปี 2558  เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้ศึกษา วิเคราะห์ลู่ทาง โอกาสและผลกระทบต่างๆ พร้อมทั้งได้เตรียม  ความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการขยายการดำเนินธุรกิจสู่กลุ่มอาเซียนเดิม
 
    นางสาวบุญทิวา บุญจร  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศอาเซียนเดิม เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจในการทำการค้า การลงทุน และยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการไทย ซึ่งในปี 2557 มีมูลค่าการส่งออกรวม 3.87 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าการส่งออกจะเติบโตได้ 2-3% ในปีนี้  นอกจากนี้  IMF ยังคาดการณ์ว่าในปี 2558 GDP ของกลุ่มนี้น่าจะเติบโตได้ประมาณ 5.2%  จึงถือว่าเป็นกลุ่มตลาดที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพจนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วอันดับต้น ๆ ของโลก
 
    มาเลเซีย ซึ่งมีนโยบายเปิดกว้างด้านการค้าการลงทุน เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะการลงทุนที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมสาขาที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (high-value added) เทคโนโลยีขั้นสูง (high- technology) ใช้องค์ความรู้  (Knowledge-intensive) และทักษะฝีมือ (skill-intensive) เนื่องจากมาเลเซียตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป็นเศรษฐกิจบนฐานแห่งความรู้ (Knowledge Based Economy) ภายในปี 2020
 
    ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง       ทำให้ได้รับการขนานนามจากธนาคารโลกว่าเป็น “มหัศจรรย์แห่งเอเชีย” (Asian Miracle) 
 
    สิงคโปร์ ซึ่งมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค และเป็นประเทศที่เป็นพื้นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมขั้นสูง รวมทั้งการให้การสนับสนุนด้านการคิดค้น/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแก่นักลงทุนต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกับนักลงทุนในประเทศ 
 
    นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่ทำธุรกิจในลักษณะ Trading Nation ซึ่งนักธุรกิจไทยสามารถใช้สิงคโปร์เป็นแหล่งส่งออก      (Re-export) สินค้าไปสู่ประเทศที่สาม เพื่อขยายการส่งออก และบูรไน ซึ่งถึงแม้จะเป็นตลาดขนาดเล็ก แต่มีกำลังซื้อสูง ทั้งยังมีการแข่งขันค่อนข้างน้อยหากเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน โดยปัจจุบันรัฐบาลบรูไนให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่นนอกจากภาคพลังงานโดยไม่ต้องการพึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียว รวมถึงการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ ผู้ประกอบการไทยจึงมีโอกาสทางการค้า การลงทุนสูง โดยเฉพาะธุรกิจภาคเกษตรและบริการ ที่ผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญ
 
    กลุ่มผู้บริโภคในตลาดอาเซียน 5 นี้ มีแนวโน้มรายได้สูงขึ้น และนิยมสินค้าระดับบนเพิ่มขึ้น สินค้าไทยที่มีโอกาสเจาะตลาดกลุ่มนี้ ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหารสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมรับประทาน อาหารฮาลาล สินค้าที่อำนวยความสะดวกสบาย ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การสื่อสาร/โทรศัพท์ มือถือ  สินค้ากลุ่มยานยนต์  สินค้าเพื่อสุขภาพทั้งด้านอุปโภคและบริโภค โดยสินค้าที่จะเข้าไปเจาะตลาดกลุ่มนี้ ควรเน้นคุณภาพและมาตรฐานสินค้าในระดับสูง ตลอดจนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจบริการของไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุขภาพ อาทิ สปา ยังมีโอกาสขยายธุรกิจตามกระแสการดูแลสุขภาพในตลาดอาเซียน 5 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางที่มีรายได้สูงขึ้นอีกด้วย”

    กิจกรรมเสวนา “Scanning Asean 5  : เปิดมุมมองธุรกิจ จับตาเศรษฐกิจอาเซียน 5” จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย   สู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประจำปี 2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างแนวคิด และองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจทำการค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียนเดิม
 
Share:

Related Articles

​วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ ตั้งเป้าลดนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ศักยภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน สู่การคว้าโอกาสในตลาดอีคอมเมิร์ซที่โตสวนกระแสปี 2021

ธุรกิจที่มาแรงจนสามารถโตแบบก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก คงหนีไม่พ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เข้ามาตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ (Ne..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering ..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021