ขยายเวลาบริการ e- Certificate ตลอดเมษายนนี้

by SME Thailand PR News 30 มีค. 2015
Share:               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา ขยายเวลาเพิ่มความสะดวกตลอดเดือนเมษายน 58 นี้ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะใช้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารของนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่าน 4 ธนาคารพันธมิตรได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 อันใกล้จะถึงนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ มีภารกิจให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินธุรกิจและช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศ กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมขยายเวลาให้บริการ e-Certificate ตลอดเดือนเมษายน 2558 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี   ต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้ภารกิจสำคัญของกรมฯที่มุ่งให้บริการข้อมูลด้านธุรกิจอย่างเป็นเลิศโดยได้บูรณการความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรขยายเวลาการให้บริการหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารของนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านทางธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความคล่องตัวให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อขอใช้บริการในช่วงเวลาปกติ

               ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสงค์จะใช้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสาร ของนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคารภายใต้กิจกรรมนี้สามารถติดต่อขอรับบริการ   ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน (เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม) โดยจะขยายระยะเวลาการให้บริการจากเดิมในระหว่างเวลา 08.30-17.00น. เป็นเวลา 08.30-18.00 น. ตลอดเดือนเมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามอัตราปกติ

               ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ    0 2547 4367, 0 2547 4387 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021