ขยายเวลาบริการ e- Certificate ตลอดเมษายนนี้

by SME Thailand PR News 30 มีค. 2015
Share:               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา ขยายเวลาเพิ่มความสะดวกตลอดเดือนเมษายน 58 นี้ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะใช้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารของนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่าน 4 ธนาคารพันธมิตรได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 อันใกล้จะถึงนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ มีภารกิจให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินธุรกิจและช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศ กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมขยายเวลาให้บริการ e-Certificate ตลอดเดือนเมษายน 2558 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี   ต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้ภารกิจสำคัญของกรมฯที่มุ่งให้บริการข้อมูลด้านธุรกิจอย่างเป็นเลิศโดยได้บูรณการความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรขยายเวลาการให้บริการหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารของนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านทางธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความคล่องตัวให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อขอใช้บริการในช่วงเวลาปกติ

               ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสงค์จะใช้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสาร ของนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคารภายใต้กิจกรรมนี้สามารถติดต่อขอรับบริการ   ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน (เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม) โดยจะขยายระยะเวลาการให้บริการจากเดิมในระหว่างเวลา 08.30-17.00น. เป็นเวลา 08.30-18.00 น. ตลอดเดือนเมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามอัตราปกติ

               ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ    0 2547 4367, 0 2547 4387 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021