​กนอ.กระตุ้นเศรษฐกิจเหนือ-อีสาน ลุยผุดนิคมแห่งใหม่

by SME Thailand PR News 30 มีค. 2015
Share:


    กนอ.เร่งสนับสนุนจัดตั้งนิคมอุตฯตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เชิญชวนเอกชนสนใจเสนอพื้นที่จัดตั้ง 2 ภาค อีสาน กับ เหนือ

    นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลระยะที่ 2  ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategy)  และแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) กนอ.จึงได้ประกาศเชิญชวนให้ภาคเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 2 ภาค ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ทั้งนี้เอกชนที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยกนอ.จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

                ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายรัฐบาลจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ที่จะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยภาคเอกชนที่สนใจเสนอพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ในเขต จังหวัดขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และอุบลราชธานี  สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นพื้นที่แนวระเบียบเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) เพื่อเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ที่จะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยเอกชนที่สนใจจะต้องยื่นเสนอพื้นที่ในเขตจังหวัดตาก ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก พะเยา และเชียงใหม่ ขนาดและลักษณะของที่ดินที่ทางเอกชนสนใจเสนอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะต้องไม่น้อยกว่า 500 ไร่ เป็นพื้นที่ติดถนนหรือมีแผนพัฒนาเส้นทางเชื่อมพื้นที่โครงการกับถนน ที่ดินต้องเป็นผืนเดียวกันและต้องไม่ขัดต่อนโยบายการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมตามกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                 ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นคำขอเสนอโครงการเพื่อรับการคัดเลือก จะต้องเป็นนิติบุคคลไทย และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมด หรือสิทธิครอบครอง หรือหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองในที่ดิน(สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน) ที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ดำเนินการเป็นนิคมอุตสาหกรรมและสามารถแสดงหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยที่ดินที่ได้รับการคัดเลือก กนอ. จะพิจารณาร่วมดำเนินงานเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยผู้ที่ยื่นคำขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 2 ภูมิภาค ที่ กนอ. กำหนด จะได้รับการสนับสนุนจาก กนอ. ดังนี้

               1. สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร(OSS) พื้นที่ 500 ตารางเมตร ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท 2. ได้รับการยกเว้นค่ากำกับการบริการเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้ชำระค่ากำกับการบริการในปีที่ 5 เป็นต้นไป 3. กนอ. ให้การสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับการเผยแพร่ในแต่ละโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ กนอ.ให้การสนับสนุนในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หลังจากมีการลงนามในสัญญากับ กนอ. เรียบร้อยแล้ว และ 4. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมฯ มืออาชีพ” ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ กนอ. กำหนด

ที่มา แนวหน้า

 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021