​กนอ.กระตุ้นเศรษฐกิจเหนือ-อีสาน ลุยผุดนิคมแห่งใหม่

by SME Thailand PR News 30 มีค. 2015
Share:


    กนอ.เร่งสนับสนุนจัดตั้งนิคมอุตฯตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เชิญชวนเอกชนสนใจเสนอพื้นที่จัดตั้ง 2 ภาค อีสาน กับ เหนือ

    นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลระยะที่ 2  ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategy)  และแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) กนอ.จึงได้ประกาศเชิญชวนให้ภาคเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 2 ภาค ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ทั้งนี้เอกชนที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยกนอ.จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

                ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายรัฐบาลจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ที่จะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยภาคเอกชนที่สนใจเสนอพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ในเขต จังหวัดขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และอุบลราชธานี  สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นพื้นที่แนวระเบียบเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) เพื่อเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ที่จะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยเอกชนที่สนใจจะต้องยื่นเสนอพื้นที่ในเขตจังหวัดตาก ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก พะเยา และเชียงใหม่ ขนาดและลักษณะของที่ดินที่ทางเอกชนสนใจเสนอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะต้องไม่น้อยกว่า 500 ไร่ เป็นพื้นที่ติดถนนหรือมีแผนพัฒนาเส้นทางเชื่อมพื้นที่โครงการกับถนน ที่ดินต้องเป็นผืนเดียวกันและต้องไม่ขัดต่อนโยบายการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมตามกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                 ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นคำขอเสนอโครงการเพื่อรับการคัดเลือก จะต้องเป็นนิติบุคคลไทย และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมด หรือสิทธิครอบครอง หรือหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองในที่ดิน(สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน) ที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ดำเนินการเป็นนิคมอุตสาหกรรมและสามารถแสดงหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยที่ดินที่ได้รับการคัดเลือก กนอ. จะพิจารณาร่วมดำเนินงานเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยผู้ที่ยื่นคำขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 2 ภูมิภาค ที่ กนอ. กำหนด จะได้รับการสนับสนุนจาก กนอ. ดังนี้

               1. สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร(OSS) พื้นที่ 500 ตารางเมตร ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท 2. ได้รับการยกเว้นค่ากำกับการบริการเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้ชำระค่ากำกับการบริการในปีที่ 5 เป็นต้นไป 3. กนอ. ให้การสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับการเผยแพร่ในแต่ละโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ กนอ.ให้การสนับสนุนในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หลังจากมีการลงนามในสัญญากับ กนอ. เรียบร้อยแล้ว และ 4. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมฯ มืออาชีพ” ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ กนอ. กำหนด

ที่มา แนวหน้า

 
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021