สรรพากรส่อเก็บภาษีต่ำเป้า คลังสั่งเช็คบริษัท-ข้าราชการเข้ม

by SME Thailand PR News 30 มีค. 2015
Share:


    แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2558 ยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะกรมสรรพากรจากเดิมที่คาดว่าจะเก็บภาษีต่ำกว่าเป้า 1.6 แสนล้านบาท แต่ล่าสุดคาดว่าอาจต่ำกว่าเป้าถึง 2 แสนล้านบาท  ส่วนกรมศุลกากรก็เก็บภาษีต่ำกว่ามากขึ้น เนื่องจากการนำเข้ายังขยายตัวติดลบ และการลดภาษีนำเข้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ มีเพียงกรมสรรพสามิตที่เก็บภาษีได้เกินเป้า เพราะการปรับเพิ่มภาษีสรรพมิตน้ำมันดีเซล
    
    กระทรวงการคลังได้สั่งให้กรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเป็นการเร่งด่วน โดยกรมสรรพากรได้ดำเนินการหลายด้าน ทั้งการตรวจการเสียภาษีของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งได้มีการปรับวิธีการตรวจให้รวมกลุ่มบริษัทลูกทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกับบริษัทแม่ เพื่อตรวจดูการทำธุรกรรมระหว่างกันว่ามีการถ่ายโอนรายได้หรือสร้างรายจ่ายเพื่อให้เสียภาษีน้อยลงหรือไม่ ซึ่งเดิมการตรวจสอบแต่ผู้เสียภาษีรายใหญ่อาจจะทำให้ตรวจสอบไม่พบการกระทำดังกล่าว

    ส่วนภาษีบุคคลธรรมดาได้ขอความร่วมมือกรมบัญชีกลางให้ตรวจสอบการเสียภาษีของข้าราชการ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าข้าราชการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ต่ำและไม่ยอมยื่นแบบเสียภาษีสิ้นปี เพราะไม่ต้องการจ่ายภาษีเพิ่ม ซึ่งพบว่ามีข้าราชการไม่ยื่นแบบภาษีจำนวนมาก

    ขณะที่การเสียภาษีบุคคลธรรมดาในส่วนของเอกชนกระทรวงการคลังได้ให้กรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบการเสียภาษีให้ถูกต้องมากขึ้น เพื่อไม่ให้การเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าไปกว่านี้ ซึ่งการตรวจสอบจะต้องไม่กระทบการคืนภาษีบุคคลธรรมดาล่าช้า เพราะเม็ดเงินจากการคืนภาษีจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชน ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น

    ส่วนของการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนิติบุคคลของกรมสรรพากรมีความล่าช้า หลังจากมีการทุจริตการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกปลอมรัฐเสียหาย 4,000 ล้านบาท แต่กระทรวงการคลังได้กำชับให้กรมสรรพากรเข้าไปกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้การคืนภาษีช้าเป็นช่องโหว่ให้เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ได้คืนภาษีเร็วขึ้น

    "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บไม่ช่วยให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้ตามเป้า แต่เป็นการรักษาระบบการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย" แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับการเก็บภาษีรายได้ของรัฐบาล 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 ต่ำกว่าเป้า  1.22 หมื่นล้านบาท หรือ 1.5% เป็นกรมสรรพากรเก็บภาษีต่ำกว่าเป้า 3.55 หมื่นล้านบาท หรือ 5.7% กรมศุลกากรเก็บภาษีต่ำกว่าเป้า  1,678 ล้านบาท หรือ 3.3% และกรมสรรพสามิตเก็บภาษีสูงกว่าเป้า 4,972 ล้านบาท

ที่มา แนวหน้า


 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020