​ธปท.ชี้เดือน ก.พ. เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ครัวเรือนระวังรายจ่าย

by SME Thailand PR News 01 เมย. 2015
Share:


    นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ การใช้จ่ายภาคเอกชนทรงตัวเนื่องจากครัวเรือนและธุรกิจยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย การใช้จ่ายของภาครัฐใกล้เคียงกับเดือนก่อน 

    ขณะที่การส่งออกสินค้าเห็นผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันโลกที่อยู่ในระดับต่าส่งผลให้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเป็นเดือนที่ 2 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5

    การใช้จ่ายในประเทศของครัวเรือน ธุรกิจ และภาครัฐใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนทรงตัว เนื่องจากกาลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่าตามราคาสินค้าเกษตรที่สาคัญ ทั้งข้าวและยางพารา ขณะที่รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรทรงตัว เมื่อประกอบกับภาระหนี้ที่อยู่ ในระดับสูง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงเพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทน (ไม่รวมเชื้อเพลิง) จึงชะลอตัวเล็กน้อย ขณะที่การใช้จ่ายในสินค้าคงทนอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง มีเพียงการใช้ ในหมวดเชื้อเพลิงและภาคบริการที่เพิ่มขึ้น แต่ส่วนหนึ่งของการขยายตัวของเครื่องชี้ภาคบริการมาจาก การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

    การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องชี้ภาคก่อสร้าง โดยการฟื้นตัวที่ช้าของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยทาให้ธุรกิจยังมีกาลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่พอสมควร ประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ธุรกิจที่รอความชัดเจนของโครงการดังกล่าวจึงยังไม่เร่งรีบลงทุน แม้ภาวะการเงินจะเอื้อต่อการลงทุน

    การใช้จ่ายภาครัฐใกล้เคียงกับเดือนก่อน แม้เม็ดเงินลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้นในด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงด้านชลประทาน แต่การซื้อสินค้าและบริการปรับลดลงหลังจากที่เร่งใช้จ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า สาหรับรายได้รัฐบาลลดลงเล็กน้อย จากรายได้ของส่วนราชการและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่ในระดับต่ากว่าระยะเดียวกันปีก่อน สะท้อนการฟื้นตัวที่ช้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม

    การส่งออกสินค้าค่อนข้างอ่อนแอ โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนและอาเซียนที่ลดลงตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกล่าว ประกอบกับมีผลของเทศกาลตรุษจีนในเดือนนี้ ขณะที่การส่งออกไปกลุ่มประเทศยุโรปลดลงหลังจากที่เร่งขึ้นในช่วงก่อนการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศ CLMV ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี 

    ทั้งนี้ ราคาน้ำมันโลกที่ลดลงมากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกหลายชนิดปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้มูลค่า การส่งออกมีทิศทางลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา สาหรับการนาเข้าสินค้าลดลงจากเดือนก่อน ตามการนาเข้าน้ามันดิบที่ยังลดลง เนื่องจากโรงกลั่นชะลอการนาเข้าน้ามันเพราะคาดว่าราคาน้ามันโลกอาจลดลงอีก สำหรับการนำเข้าสินค้ากลุ่มอื่นๆ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน และวัตถุดิบ ปรับดีขึ้นเล็กน้อยสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า

    ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซียที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เพื่อสะสมสินค้าคงคลังหลังจากที่
ผู้ประกอบการได้ระบายสินค้าคงคลังออกมามากในช่วงก่อนหน้า อีกทั้งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวจากการเร่งผลิตสินค้าหมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อเตรียมชดเชยการผลิตที่จะลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงงานบางส่วนในเดือนมีนาคมนี้

    เสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานทรงตัวจากเดือนก่อน ราคาน้ำมันโลกที่อยู่ในระดับต่ำส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเป็นเดือนที่ 2 แม้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเป็นบวก และทาให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งเป็นแรงกดดันให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินประเทศคู่ค้าคู่แข่งโดยรวม สำหรับดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลตามการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นเพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงิน และการออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทย แต่โดยรวมดุลการชำระเงินเกินดุล เงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์มั่นคง
 
Share:

Related Articles

​ยูเอ็น ประเทศไทย จับมือ ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation

สหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Thailand) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation ทศวรรษแห่งการ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิสโก้โชว์ศักยภาพคลาวด์ ช่วยลูกค้าใช้คลาวด์อย่างชาญฉลาดเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่า

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) ประกาศแนวทางใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าเร่งการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ขณะที่ลูกค้าโยกย้ายทรัพยากรไปสู่ระบบค..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิดร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย ตอบโจทย์อร่อย สบายใจ ทานง่าย สายคลีน ไม่อ้วน

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิด Happy Addey (แฮปปี้ แอดดี้) ร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเสิร์ฟไอศกรีมคีโตเกรดพรีเมี่ยม อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ทำ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021