​ตรวจเข้มตั้งบริษัทใหม่ทุนเกิน 5 ล้านต้องโชว์หลักฐานชำระค่าหุ้น

by SME Thailand PR News 01 เมย. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้มจัดตั้งบริษัทใหม่และเพิ่มทุน หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท ต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าหุ้นให้ชัดเจน มีผล 1 เม.ย.นี้ ป้องกันใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชนว่าเป็นบริษัทที่มีทุนแข็งแกร่ง แต่ไม่ได้จ่ายค่าหุ้น

    น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการนำหนังสือรับรองทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่กรมออกให้ ไปใช้ในการทำนิติกรรมจำนวนมาก บางรายมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางหลอกลวงประชาชน โดยแสดงตัวเลขทุนจดทะเบียนที่สูงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

    กรมในฐานะเป็นผู้รับจดทะเบียน จึงเพิ่มความเข้มงวดในการรับจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้มากขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนจัดตั้งหรือเพิ่มทุน ต้องแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และสามารถยืนยันได้ว่ามีการชำระเงินลงทุนจริงตามที่ขอจดทะเบียน

     "ขณะนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนที่เข้มงวดขึ้น โดยออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 66/2558 กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด เพื่อบังคับใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องส่งหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถยืนยันได้ว่ามีการชำระค่าลงทุนตามที่ขอจดทะเบียนจริง โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป" น.ส.ผ่องพรรณกล่าว

    สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ กรณีชำระด้วยเงิน ให้จัดส่งหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองว่าหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของนิติบุคคลที่จัดตั้งได้รับชำระเงินลงทุนไว้แล้ว พร้อมคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว ต้องส่งหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองว่าได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดที่จัดตั้งใหม่นั้นจริงภายใน 15 วัน

    หากเป็นการลงทุนด้วยทรัพย์สิน ให้จัดส่งหนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด พร้อมคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว ต้องส่งหลักฐานที่แสดงว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ หรือบัญชีแสดงรายละเอียดทรัพย์สินหรือสัญญาให้ห้างหุ้นส่วนใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ภายใน 90 วันนับจากวันจัดตั้ง

    กรณีเพิ่มทุนด้วยเงิน ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินลงทุนที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดได้รับชำระเงินเพิ่มทุนไว้แล้วในวันยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนด้วย หากเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สิน ต้องส่งสำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือบัญชีแสดงรายละเอียดทรัพย์สินแล้วแต่กรณี พร้อมคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน

    ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอกที่จะเข้าทำนิติกรรมกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้จัดส่งหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ผู้ขอจดเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม กรมจะพิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวต่อไป
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021